Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrołęki o wydaniu postanowienia nadającego rygor natychmiastowej wykonalności decyzji Prezydenta Miasta Ostrołęki

z dnia 1 grudnia 2023 r., znak WB.6220.11.2022, o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowa południowej obwodnicy miasta Ostrołęki wraz z budową obiektu mostowego przez rzekę Narew".

WB.6220.11.2022_Obwieszczenie_z_dn._06.12.2023.pdf

PREZYDENT MIASTA
OSTROŁĘKI
Pl. Gen. J. Bema I
Ostrołęka, dnia 6 grudnia 2023r.
WB.6220.11.2022
OBWIESZCZENIE
PREZYDENTA MIASTA OSTROŁĘKI
0 wydaniu postanowienia
Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania
administracyjnego (tekst jednolity: DzU. z 2023r. pon 775 ze zm.), w związku z art. 74 ust. 3
i art. 74 ust. 3f ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji 0 środowisku
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania
na środowisko (tekst jednolity: Dz.U. z 2023r. poz. 1094 ze zm.) Prezydent Miasta Ostrołęki
zawiadamia strony postępowania, że w dniu 6 grudnia 2023r. zostało wydane postanowienie
nadające rygor natychmiastowej wykonalności decyzji Prezydenta Miasta Ostrołęki
z dnia I grudnia 2023r., znak: WB.6220.ll.2022, o środowiskowych uwarunkowaniach
dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa południowej obwodnicy miasta Ostrołęki wraz z budową
obiektu mostowego przez rzekę Narew”
W związku z powyższym informuję, że z ',vvv. postanowieniem można zapoznać
się w siedzibie Urzędu Miasta Ostrołęki, Plac Gen. Józefa Bema 1, 07-400 Ostrołęka
w Wydziale Budownictwa w pok. 214, od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania,
po wcześniejszym umówieniu się telefonicznie pod nr: 29 765-42-98, bądź mailowo
pod adresem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
Obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego
ogłoszenia.
Podano do publicznej wiadomosgi y dniu grugnig 2Q23r.
Z up. PRE
NTA MIASTA
a ta Głosek
Wicep zydent Miasta
Spra»ę prowadzi: Aleksandra
Wydział teł. (29) 298.
mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 • Podmiot udostępniający: Urząd Gminy w Rzekuniu
 • Wytworzył(a)/ odpowiada za treść: Michalina Grala
 • Wprowadził(a): Michalina Grala
 • Czas wytworzenia: 08-12-23 13:24
 • Czas udostępnienia: 08-12-23 13:24

Historia zmian

9169 Modyfikacja Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrołęki z 08-12-2023 13:33:02 dokonane przez Michalina Grala
Zmiany
 1. Tekst wstępny
 2. Data modyfikacji
9168 Dodanie Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrołęki z 08-12-2023 13:31:46 dokonane przez Michalina Grala
Zmiany
 1. Tytuł informacji
 2. Alias
 3. Tekst wstępny
 4. Tekst
 5. Stan
 6. Kategoria
 7. Data utworzenia
 8. Autor
 9. Data modyfikacji
 10. Autor modyfikacji
 11. Data opublikowania
 12. Dostęp
 13. Pola dodatkowe
Funkcje Biuletynu informacji Publicznej kontrolowane są przez pakiet rozszerzeń JooBIP 0.11.2