Obwieszczenie o zawieszeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

dla przedsięwzięcia polegającego na: "Budowie hali magazynowej (centrum dystrybucji przesyłek kurierskich) wraz z częścią socjalno-biurową oraz niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ew. 40856/2, 40856/3, 40856/1 m. Ostrołęka".

WB.6220.3.2024_-_obwieszczenie.pdf

PREZYDENT MIASTA
OSTROŁĘKI
Pl. Gen. „J. Bema 1
Ostrołęka, dnia 15 kwietnia 2024r.
WB.6220.3.2024
OBWIESZCZENIE
PREZYDENTA MIASTA OSTROŁĘKI
o wydaniu postanowienia
Działając na podstawie art. 49 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks
postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2023r. poz. 775 ze zm.) w związku
z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania
na środowisko (tekst jednolity: Dz.U. z 2023r. poz. 1094 ze zm.) Prezydent Miasta Ostrołęki
zawiadamia strony postępowania, że w dniu 15 kwietnia 2024r. zostało wydane postanowienie
zawieszające postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa hali magazynowej (centrum dystrybucji
przesyłek kurierskich) wraz z częścią socjalno-biurową oraz niezbędną infrastrukturą
techniczną na działkach o nr ew. 40856/2, 40856/3, 40856/1 m. Ostrołęka".
W' związku z powyższym informuję, Że z ww. postanowieniem można zapoznać
się w siedzibie Urzędu Miasta Ostrołęki, Plac Gen. Józefa Bema l, 07-400 Ostrołęka
w Wydziale Budownictwa w pok. 214 w godzinach urzędowania, po wcześniejszym
umówieniu się telefonicznie pod nr: 29 765-42-98, bądź mailowo pod adresem:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
Obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszmia.
Podano do publicznei wiadomości w dniu . kwietnia 2024r.
PREZY
E
MIASTA
ulik

 • Podmiot udostępniający: Urząd Gminy w Rzekuniu
 • Wytworzył(a)/ odpowiada za treść: Michalina Grala
 • Wprowadził(a): Michalina Grala
 • Czas wytworzenia: 16-04-24 10:06
 • Czas udostępnienia: 16-04-24 10:06

Historia zmian

10235 Modyfikacja Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrołęki z 16-04-2024 10:12:15 dokonane przez Michalina Grala
Zmiany
 1. Tekst wstępny
 2. Tekst
 3. Data modyfikacji
10234 Dodanie Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrołęki z 16-04-2024 10:12:06 dokonane przez Michalina Grala
Zmiany
 1. Tytuł informacji
 2. Alias
 3. Tekst wstępny
 4. Tekst
 5. Stan
 6. Kategoria
 7. Data utworzenia
 8. Autor
 9. Data modyfikacji
 10. Autor modyfikacji
 11. Data opublikowania
 12. Dostęp
 13. Pola dodatkowe
Funkcje Biuletynu informacji Publicznej kontrolowane są przez pakiet rozszerzeń JooBIP 0.11.2