Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania SPN-O.7570.25.18.2023.WO_Obwieszczenie_Wojewody_Mazowieckiego.pdf

WOJEWODA MAZOWIECKI
Ostrołęka, I I grudnia 2023 r.
SPN-O.7570.25.18.2023.WO
OBWIESZCZENIE
O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA ODSZKODOWANIA
Wojewoda Mazowiecki informuje, iż w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie zostało wszczęte postępowanie w sprawie
ustalenia odszkodowania za szkody powstałe wskutek ograniczenia sposobu korzystania
z nieruchomości położonej w obrębie Ławy, gmina Rzekuń, oznaczonej w ewidencji gruntów jako
działki nr 387/7, wynikające z decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr II/SPEC/2022 z dnia
27 stycznia 2022 roku, znak: WI-I.747.4.23.2021.DW o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji
w zakresie sieci przesyłowej na rzecz Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A., obejmującej
„Budowę linii elektroenergetycznej 400 kV Ostrołęka-StanisławÓw”
Wobec powyższego informuję, iż osoby, którym przysługuje prawo własności
lub ograniczone prawo rzeczowe do ww. nieruchomości, mogą składać dodatkowe wyjaśnienia,
wnioski a także zapoznać się z materiałem dowodowym zebranym w sprawie, a przed wydaniem
decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz złożyć końcowe oświadczenie
w terminie 14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia — listownie na adres: Wydział Skarbu
Państwa i Nieruchomości Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, 07-410 Ostrołęka,
ul. Augusta Emila Fieldorfa „Nila" 15; za pośrednictwem poczty mailowej na adres:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub za pośrednictwem platformy e-usług dostępnej pod adresem:
www.e-uslugi.mazowieckie.pl. Udzielana jest również informacja telefoniczna, teł. (29) 7466 240
(poniedziałek-środa 800-1200).
Z up. WOJEWODY MAZOWIECKIEGO
Wiesława Olszewska
Ekspert
/podpisano kwalifikowanym podpisem
elektronicznym/

 • Podmiot udostępniający: Urząd Gminy w Rzekuniu
 • Wytworzył(a)/ odpowiada za treść: Marcin Olszewski
 • Wprowadził(a): Marcin Olszewski
 • Czas wytworzenia: 12-12-23 14:10
 • Czas udostępnienia: 12-12-23 14:10

Historia zmian

9203 Dodanie Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego z 12-12-2023 14:30:57 dokonane przez Marcin Olszewski
Zmiany
 1. Tytuł informacji
 2. Alias
 3. Tekst wstępny
 4. Stan
 5. Kategoria
 6. Data utworzenia
 7. Autor
 8. Data modyfikacji
 9. Autor modyfikacji
 10. Data opublikowania
 11. Dostęp
 12. Pola dodatkowe
Funkcje Biuletynu informacji Publicznej kontrolowane są przez pakiet rozszerzeń JooBIP 0.11.2