Ogłoszenia o komunalizacji nieruchomości z dnia 27 marca 2024 r. Ogloszenia_o_komunalizacji_nieruchomosci.pdf

nasza gmina
URZĄD GMINY W RZEKUNIU
Rzekuń, dnia 27.03.2024 r.
OGŁOSZENIE
Zgodnie z art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. przepisy wprowadzające
ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz.
U. z 1990 r. Nr 32, poz. 191 ze zm.) informuję, że w dniach od 27.03.2024 r. do
27.04.2024 r. w Urzędzie Gminy w Rzekuniu przy ul. Kościuszki 33, w pokoju nr
104 został wyłożony do publicznego wglądu spis inwentaryzacyjny nieruchomości
stanowiących mienie Skarbu Państwa — oznaczonych numerami geodezyjnymi:
- nr 20 0 powierzchni 17000 m2 położonej w obrębie Dzbenin,
- nr 40 0 powierzchni 2600 m2 położonej w obrębie Dzbenin,
- nr 121/2 0 powierzchni 15800 rn2 położonej w obrębie Dzbenin.
Uwagi i zastrzeżenia do wyłożonego spisu można zgłaszać w okresie jego
wyłożenia w Urzędzie Gminy w Rzekuniu w pok. 104 w terminie do 27.04.2024 r.
Po okresie wyłożenia oraz rozpatrzeniu ewentualnych uwag i zastrzeżeń, spis
inwentaryzacyjny zostanie przekazany Wojewodzie Mazowieckiemu jako załącznik
do wniosku o przekazanie wyżej wymienionych nieruchomości na rzecz Gminy
Rzekuń.
mgr Bartosz Podo;c',•.

nasza gmina
URZĄD GMINY W RZEKUNIU
Rzekuń, dnia 27.03.2024 r.
OGŁOSZENIE
Zgodnie z art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. przepisy wprowadzające
ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz.
U. z 1990 r. Nr 32, poz. 191 ze zm.) informuję, że w dniach od 27.03.2024 r. do
27.04.2024 r. w Urzędzie Gminy w Rzekuniu przy ul. Kościuszki 33, w pokoju nr
104 został wyłożony do publicznego wglądu spis inwentaryzacyjny nieruchomości
stanowiących mienie Skarbu Państwa — oznaczonych numerami geodezyjnymi:
- nr 128 0 powierzchni 4402 m2 położonej w obrębie Zabiele,
- nr 329/3 0 powierzchni 1402 m2 położonej w obrębie Zabiele,
- nr 331 0 powierzchni 5400 m2 położonej w obrębie Zabiele.
Uwagi i zastrzeżenia do wyłożonego spisu można zgłaszać w okresie jego
wyłożenia w Urzędzie Gminy w Rzekuniu w pok. 104 w terminie do 27.04.2024 r.
Po okresie wyłożenia oraz rozpatrzeniu ewentualnych uwag i zastrzeżeń, spis
inwentaryzacyjny zostanie przekazany Wojewodzie Mazowieckiemu jako załącznik
do wniosku o przekazanie wyżej wymienionych nieruchomości na rzecz Gminy
Rzekuń.
CCI
mgr Bortosz Podo/cd•.

nasza gmina
URZĄD GMINY W RZEKUNIU
Rzekuń, dnia 27.03.2024 r.
OGŁOSZENIE
Zgodnie z art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. przepisy wprowadzające
ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz.
U. z 1990 r. Nr 32, poz. 191 ze zm.) informuję, że w dniach od 27.03.2024 r. do
27.04.2024 r. w Urzędzie Gminy w Rzekuniu przy ul. Kościuszki 33, w pokoju nr
104 został wyłożony do publicznego wglądu spis inwentaryzacyjny nieruchomości
stanowiących mienie Skarbu Państwa — oznaczonych numerami geodezyjnymi:
- nr 388 0 powierzchni 3400 m2 położonej w obrębie Borawe,
- nr 391 0 powierzchni 5100 m2 położonej w obrębie Borawe,
- nr 1312 0 powierzchni 100 m2 położonej w obrębie Borawe.
Uwagi i zastrzeżenia do wyłożonego spisu można zgłaszać w okresie jego
wyłożenia w Urzędzie Gminy w Rzekuniu w pok. 104 w terminie do 27.04.2024 r.
Po okresie wyłożenia oraz rozpatrzeniu ewentualnych uwag i zastrzeżeń, spis
inwentaryzacyjny zostanie przekazany Wojewodzie Mazowieckiemu jako załącznik
do wniosku o przekazanie wyżej wymienionych nieruchomości na rzecz Gminy
Rzekuń.
mgr Ba łosz Podolak

 • Podmiot udostępniający: Urząd Gminy w Rzekuniu
 • Wytworzył(a)/ odpowiada za treść: Marcin Olszewski
 • Wprowadził(a): Marcin Olszewski
 • Czas wytworzenia: 27-03-24 11:17
 • Czas udostępnienia: 27-03-24 11:17

Historia zmian

10079 Dodanie Ogłoszenia o komunalizacji nieruchomości z 27-03-2024 11:27:43 dokonane przez Marcin Olszewski
Zmiany
 1. Tytuł informacji
 2. Alias
 3. Tekst wstępny
 4. Stan
 5. Kategoria
 6. Data utworzenia
 7. Autor
 8. Data modyfikacji
 9. Autor modyfikacji
 10. Data opublikowania
 11. Dostęp
 12. Pola dodatkowe
Funkcje Biuletynu informacji Publicznej kontrolowane są przez pakiet rozszerzeń JooBIP 0.11.2