Ogłoszenie Sądu Rejonowego Wydział I Cywilny Sygn. akt I Ns 829/23 z dnia 13.12.2023 r. Sygn._akt_I_Ns_829.23_Ogloszenie_Sadu_Rejonowego_w_Ostrolece.pdf

Data 13.12.2023 r.
sygn. akt INS 829/23
OGŁOSZENIE
Na podstawie art. 6933 1 - 2 k.p.c. ustanowiono kuratora
w osobie Artura Matejkowskiego
pracownika Sądu Rejonowego w Ostrołęce
do zastępowania w Sądzie Rejonowym w Ostrołęce
nieznanych wierzycieli tj. osób legitymujących się tytułem prawnym do
nieruchomości — działki 0 nr 393/3 położonej w obrębie Nowa Wieś Wschodnia
w sprawie sprawy z wniosku Powiatu Ostrołęckiego - Zarz.ąd Dróg Powiatowych
w Ostrołęce
z udziałem nieznanych wierzycieli tj. osób legitymujących się tytułem prawnym do
nieruchomości
o zezwolenie na złożenie do depozytu sądowego
sygn. akt 1 Ns 829/23
Wniosek i inne pisma, wymagające dokonania czynności procesowej, doręczane
będą do rąk kuratora aż do chwili zgłoszenia się zastępowanej strony lub osoby,
uprawnionej do jej zastępowania.
NOWEGI'
hr czonowski

Data 13.12.2023 r.
Sygn. akt INS 8269/23
Urzqd Gminy Rzekuń
Sąd Rejonowy w Ostrołęce przesyła ogłoszenie o "znaczeniu kuratora dla nieznanych
wierzycieli tj. osób legitymujących się tytułem prawnym do nieruchomości — działki o nr 393/3
położonej w obrębie Nowa Wieś Wschodnia i prosi o podanie go do publicznej wiadomości
przez umieszczenie na Okres 1 miesiąca na tablicy ogłoszeń w w/w budynku
Po upływie vwmienionego terminu, proszę ogłoszŕnie to zwrócić Sądowi Rejonowemu
po odnotowaniu czasokresu, przez który było ono wywieszone.
R iATLJ
Wydzieli'
Sądu w OslrolĘce
Data „
Nr
Sąd Rejonowy w Ostrołęce
Wydział I Cywilny
Zwracając ogłoszenie zawiadamiam, Że było one wywieszone Od dnia
. do dnia.
Podpis

 • Podmiot udostępniający: Urząd Gminy w Rzekuniu
 • Wytworzył(a)/ odpowiada za treść: Marcin Olszewski
 • Wprowadził(a): Marcin Olszewski
 • Czas wytworzenia: 18-12-23 15:04
 • Czas udostępnienia: 18-12-23 15:04

Historia zmian

9221 Modyfikacja Ogłoszenie Sądu Rejonowego z 18-12-2023 15:07:02 dokonane przez Marcin Olszewski
Zmiany
 1. Data modyfikacji
9220 Dodanie Ogłoszenie Sądu Rejonowego z 18-12-2023 15:07:00 dokonane przez Marcin Olszewski
Zmiany
 1. Tytuł informacji
 2. Alias
 3. Tekst wstępny
 4. Stan
 5. Kategoria
 6. Data utworzenia
 7. Autor
 8. Data modyfikacji
 9. Autor modyfikacji
 10. Data opublikowania
 11. Dostęp
 12. Pola dodatkowe
Funkcje Biuletynu informacji Publicznej kontrolowane są przez pakiet rozszerzeń JooBIP 0.11.2