Ogłoszenie Starosty Ostrołęckiego o przeznaczeniu do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego najemcy lokalu nr 2 w budynku wielorodzinnym usytuowanym na działce stanowiącej współwłasność Skarbu Państwa oznaczonej jako działka nr 132/1, położonej w msc. Susk Stary, gm. Rzekuń.

Ogloszenie_Starosty_Ostroleckiego_GN.6840.1.3.2022.pdf

STAROSTA OSTROŁĘCKI
07-410 Ostrołęka
Plac gen. l. Bema 5
GN.6840.1.32022
Ostrołęka, lipca 2023 r.
OGŁOSZENIE
Starosty Ostrołęckiego
Na podstawie art. 35 ust. I ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospdarce nieruchomościami
(t.j. Dz.U. z 2023 r. 344, ze zm.) Starosta Ostrołęcki zawiadamia o przeznaczeniu do sprzedaży
w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego najemcy lokalu nr 2 w budynku wielorodzinnym
usytuowanym na działce stanowiącej wsłńhvłasność Skarbu Państwa, oznaczonej jako działka
nr 132/1 0 pow. 0,1359 ha położonej w miejscowości Susk Stary gm. Rzekuń, wraz z udziałem
w częściach wspólnych budynku i udziałem w prawie własności gruntu.
Wykaz wywieszony został w Starostwa Powiatowego w Ostrołęce przy ul. gen. A.E.
Fieldorfa „Nila” 15, zamieszczony na stronie internetowej Starostwa powiatowego w Ostrołęce oraz
w Biuletynie Informacji Publicznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, na okres
21 dni.
W,SSTAROSTY
Krzyszto
Zych
ski
WICESTAROST

 

 • Podmiot udostępniający: Urząd Gminy w Rzekuniu
 • Wytworzył(a)/ odpowiada za treść: Katarzyna Siok
 • Wprowadził(a): Katarzyna Siok
 • Czas wytworzenia: 24-07-23 13:40
 • Czas udostępnienia: 24-07-23 13:40

Historia zmian

4887 Dodanie Ogłoszenie Starosty Ostrołęckiego z 24-07-2023 13:49:44 dokonane przez Katarzyna Siok
Zmiany
 1. Tytuł informacji
 2. Alias
 3. Tekst wstępny
 4. Stan
 5. Kategoria
 6. Data utworzenia
 7. Autor
 8. Data modyfikacji
 9. Autor modyfikacji
 10. Data opublikowania
 11. Dostęp
 12. Pola dodatkowe
Funkcje Biuletynu informacji Publicznej kontrolowane są przez pakiet rozszerzeń JooBIP 0.11.2