Ogłoszenie Starosty Ostrołęckiego - GN.6840.1.3-2.2021Ogloszenie_Starosty_Ostroleckiego_GN.6840.1.3-2.2021.pdf

STAROSTA OSTROŁĘCKI
07-410 Ostrołęka
plac gen. J. Bema 5
GN.6840.13-2.2021
Ostrołęka, W.
OGŁOSZENIE
Starosty Ostrołęckiego
. sierpnia 2023 r.
Na art. 35 ust. I ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 0 gospodarce nieruchomościami
(t.j. Dz.U. z 2023 r. pz. ze zm.) Starosta Ostrołęcki zawiadamia 0 do sprzedaży w
drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, oznaczonej jako
działka nr 220/12 0 0,0051 ha płożonej w miejscowości Laskowiec gm. Rzekuń.
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży wywieszony został w siedzibie Starostwa
Powiatowego w Ostrołęce przy ul. gen. A.E. Fieldorfa „Nila" 15, zamieszczony na stronie
internetowej Starostwa Powiatowego w Ostrołęce oraz w Biuletynie Informacji Publicznej
Mazowieckiego WojewMzkiego w Warszawie, na okres 21 dni.
STAR s TA
dr inż.
ław Kubeł

 • Podmiot udostępniający: Urząd Gminy w Rzekuniu
 • Wytworzył(a)/ odpowiada za treść: Marcin Olszewski
 • Wprowadził(a): Marcin Olszewski
 • Czas wytworzenia: 09-08-23 10:38
 • Czas udostępnienia: 09-08-23 10:38

Historia zmian

8267 Modyfikacja Ogłoszenie Starosty Ostrołęckiego z 09-08-2023 10:47:10 dokonane przez Marcin Olszewski
Zmiany
 1. Data modyfikacji
8266 Dodanie Ogłoszenie Starosty Ostrołęckiego z 09-08-2023 10:46:58 dokonane przez Marcin Olszewski
Zmiany
 1. Tytuł informacji
 2. Alias
 3. Tekst wstępny
 4. Stan
 5. Kategoria
 6. Data utworzenia
 7. Autor
 8. Data modyfikacji
 9. Autor modyfikacji
 10. Data opublikowania
 11. Dostęp
 12. Pola dodatkowe
Funkcje Biuletynu informacji Publicznej kontrolowane są przez pakiet rozszerzeń JooBIP 0.11.2