Ogłoszenie Starosty Ostrołęckiego nr GN.6845.1.5.2020 z dnia 05 lutego 2024 r. GN.6845.1.5.2020_Ogloszenie_Starosty_Ostroleckiego.pdf

Ostrołęka,
GN.6845.1.52020
OGŁOSZENIE
Starosty Ostrołęckiego
. 2024r.
Na podstawie art. 35 ust. I ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 344, zm.) Starosta Ostrołęcki zawiadamia o przeznaczeniu do oddania
w najem lokalu mieszkalnego nr 5 przy ul. Mazurskiej 30 w Laskowcu gm. Rzekuń, stanowiącego
własność Skarbu Państwa.
Wykaz podlega wywieszxniu w siedzibie Starostwa Powiatowego w Ostrołęce przy' ul. gen.
A.E. Fieldorfa „Nila” 15, zamieszczeniu na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Ostrołęcc
oraz w Biuletynie Informacji publicznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warsuwie, na
okres 21 dni.
STA OSTA
dr i
nisław Kubo'

 • Podmiot udostępniający: Urząd Gminy w Rzekuniu
 • Wytworzył(a)/ odpowiada za treść: Starostwo Powiatowe w Ostrołęce
 • Wprowadził(a): Marcin Olszewski
 • Czas wytworzenia: 13-02-24 14:48
 • Czas udostępnienia: 13-02-24 14:48

Historia zmian

9723 Modyfikacja Ogłoszenie Starosty Ostrołęckiego z 13-02-2024 14:50:49 dokonane przez Marcin Olszewski
Zmiany
 1. Data modyfikacji
9722 Dodanie Ogłoszenie Starosty Ostrołęckiego z 13-02-2024 14:50:45 dokonane przez Marcin Olszewski
Zmiany
 1. Tytuł informacji
 2. Alias
 3. Tekst wstępny
 4. Stan
 5. Kategoria
 6. Data utworzenia
 7. Autor
 8. Data modyfikacji
 9. Autor modyfikacji
 10. Data opublikowania
 11. Dostęp
 12. Pola dodatkowe
Funkcje Biuletynu informacji Publicznej kontrolowane są przez pakiet rozszerzeń JooBIP 0.11.2