Zarząd Powiatu w Ostrołęce zawiadamia o przeznaczeniu do oddania w dzierżawę działki nr 652/8, stanowiącej własność Powiatu Ostrołęckiego, położonej w msc. Ławy gm. Rzekuń.

Treść ogłoszenia: ogloszenie_powiatu.pdf

ZARZĄD POWIATU
w Ostrołęce
ostrołęka, 46..
GN.6845.2.3.2023
OGŁOSZENIE
Zarządu Powiatu w Ostrołęce
2023 r.
Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 344, ze zm.) Zarząd Powiatu w Ostrołęce zawiadamia o przeznaczeniu
do oddania w dzierżawę działki nr 652/8 stanowiącej własność Powiatu Ostrołęckiego, położonej
w miejscowości Lavvy gm. Rzekuń.
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę wywieszony został w siedzibie
Starostwa Powiatowego w Ostrołęce przy ul. gen. A. E. Fieldorfa „Nila” 15, zamieszczmy na stronie
internetowej Starostwa Powiatowego w Ostrołęce, na okres 21 dni.
STAR
dr inż.
p r d ził
Wydział G ospdwki
Teł. 29 1609, 29 16432 41 209
w Kubeł
Kiz
TAROSTA
owski


 • Czas wytworzenia: 02-12-23 22:43
 • Czas udostępnienia: 02-12-23 22:43

Historia zmian

2089 Dodanie Ogłoszenie Zarządu Powiatu w Ostrołęce z 15-06-2023 12:06:14 dokonane przez Tomasz Majewski
Zmiany
 1. Tytuł informacji
 2. Alias
 3. Tekst wstępny
 4. Stan
 5. Kategoria
 6. Data utworzenia
 7. Autor
 8. Inny autor
 9. Data modyfikacji
 10. Autor modyfikacji
 11. Data opublikowania
 12. Dostęp
Funkcje Biuletynu informacji Publicznej kontrolowane są przez pakiet rozszerzeń JooBIP 0.11.2