Zawiadomienie Starosty Ostrołęckiego nr GN.6820.5.2024 z dnia 19 kwietnia 2024 r. GN.6820.5.2024_Zawiadomienie_Starosty_Ostroleckiego.pdf

STAROSTA OSTROŁĘCKI
07-410 Ostrołęka
Plac gen. J. Bema 5
GN.6820.5.2024
3. ala
Ostrołęka, dnia 19 kwietnia 2024 r.
ZAWIADOMIENIE
Niniejszym zawiadamiam, że zebrany został materiał dowodowy w sprawie uznania za
mienie gromadzkie działki nr 158 0 pow. 2,22 ha położonej w obrębie KORCZAKI gm.
Na podstawie art. 10 S I ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.), strony postępowania
mogą (po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu) zapoznać się z dokumentacją
zgromadzoną w sprawie, wypowiedzieć się Co do zebranych dowodów i materiałów Oraz
zgłosić na piśmie ostateczna żądania w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego
zawiadomienia.
Dokumentacja
udostępniona
jest
Wydziale
Gospodarki
Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Ostrołęce, ul. gen. E.A.
pokój nr 103b, w godzinach pracy urzędu od 9.00 do 14.00.
Fieldorfa „Nila” 15,
sty
/ a rzews ka
Gospodarki
Ściami
Otrzymuia:
Wójt Gminy Rzekuń
Sołtys wsi Korczaki gm. Rzekuń
mgr Hal a
Dyrektor ydzi
Nier cho

 • Podmiot udostępniający: Urząd Gminy w Rzekuniu
 • Wytworzył(a)/ odpowiada za treść: Starosta Ostrołęcki
 • Wprowadził(a): Marcin Olszewski
 • Czas wytworzenia: 26-04-24 14:20
 • Czas udostępnienia: 26-04-24 14:20

Historia zmian

12092 Dodanie Zawiadomienie Starosty Ostrołęckiego z 26-04-2024 14:21:44 dokonane przez Marcin Olszewski
Zmiany
 1. Tytuł informacji
 2. Alias
 3. Tekst wstępny
 4. Stan
 5. Kategoria
 6. Data utworzenia
 7. Autor
 8. Data modyfikacji
 9. Autor modyfikacji
 10. Data opublikowania
 11. Dostęp
 12. Pola dodatkowe
Funkcje Biuletynu informacji Publicznej kontrolowane są przez pakiet rozszerzeń JooBIP 0.11.2