Zarządzenie nr 10/2008 Wójta Gminy Rzekuń z dnia 10 marca 2008 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie asfaltowania drogi nr 520 w Dzbeninie.

Załącznik: zarzadzenie.10.2008.pdf
ZARZĄDZENIE NR 10/2008
Wójta Gminy Rzekuń
z dnia 10.03.2008 r
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieogramczonego na
"konanie asfaltowania drogi 520 w Dzbeninie_
Na podstawie art. 19 ust. I ustawy prawo zamówień publicznych
(Dz.U.Nr 19,poz. 177 z póżn.zm.)- zarządza się , co następuje.
Powołuję Komłsję przetargową w składzie:
I. Krzysztof Parzychowski - Przewodniczący
2 Mirosława Mierzejewska — Sekretarz
3. Teresa Lępicka -Członek
4.Piotr Suchta
DO zadań komisji należy:
Przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia.
2.0cena spetmenia przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu.
3 .Badanie i ocena złożonych ofert
Wykonanie zarządzenła powierza się Sekretarzowi Gminy.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Inż. Bo


 

 • Czas wytworzenia: 16-06-24 03:59
 • Czas udostępnienia: 16-06-24 03:59

Historia zmian

7921 Modyfikacja Zarządzenie nr 10/2008 z 26-07-2023 07:54:58 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
6408 Modyfikacja Zarządzenie nr 10/2008 z 26-07-2023 07:54:38 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
 2. Autor modyfikacji
193 Dodanie Zarządzenie nr 10/2008 z 16-05-2023 12:43:28 dokonane przez Tomasz Majewski
Zmiany
 1. Tytuł informacji
 2. Alias
 3. Tekst wstępny
 4. Tekst
 5. Stan
 6. Kategoria
 7. Data utworzenia
 8. Autor
 9. Inny autor
 10. Data modyfikacji
 11. Autor modyfikacji
 12. Data opublikowania
 13. Dostęp
Funkcje Biuletynu informacji Publicznej kontrolowane są przez pakiet rozszerzeń JooBIP 0.11.2