Zarządzenie nr 11/2008 Wójta Gminy Rzekuń z dnia 10 marca 2008 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na asfaltowanie drogi w Borawem, w prawo za kościołem.

Załącznik: zarzadzenie.11.2008.pdf
ZARZĄDZENIE NR 11/2008
Wójta Gminy Rzekuń
z dnia r
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia o
udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na
asfaltowanie drogi w Borawem , w prawo za kościołem.
Na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy prawo zarnówień publicznych
(Dz.U Nr 19,poz. 177 z póżn.zm.)- zarządza się , co następuje.
Powołuję Komisję przetargową w składzie:
I . Krzysztof Parzychowski -
2. Mirosława Mierzejewska - Sekretarz
3. Teresa Łępicka -Członek
4 „Edward Gryczka- Członek
5.Jan Kupis - Członek
Do zadań komisji naležy:
I Przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia.
2. Ocena spełnienia przez wykonawców wamnkÓw udziału w
3 .Badanie i ocena złożonych ofert
Wykonanie zarządzenia powierza się Gnuny.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem IX'dpisania.
Inż. BÓgy
Wójt i


 

 • Czas wytworzenia: 16-06-24 05:19
 • Czas udostępnienia: 16-06-24 05:19

Historia zmian

7920 Modyfikacja Zarządzenie nr 11/2008 z 26-07-2023 07:54:58 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
6407 Modyfikacja Zarządzenie nr 11/2008 z 26-07-2023 07:54:38 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
 2. Autor modyfikacji
194 Dodanie Zarządzenie nr 11/2008 z 16-05-2023 12:43:28 dokonane przez Tomasz Majewski
Zmiany
 1. Tytuł informacji
 2. Alias
 3. Tekst wstępny
 4. Tekst
 5. Stan
 6. Kategoria
 7. Data utworzenia
 8. Autor
 9. Inny autor
 10. Data modyfikacji
 11. Autor modyfikacji
 12. Data opublikowania
 13. Dostęp
Funkcje Biuletynu informacji Publicznej kontrolowane są przez pakiet rozszerzeń JooBIP 0.11.2