Zarządzenie Nr 11/2024 Wójta Gminy Rzekuń z dnia 30 stycznia 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzekuń na 2024 r. 

Treść zarządzenia: Zarzadzenie_Nr_11.pdf

ZARZĄDZENIE NR 11/2024
WÓJTA GMINY RZEKUŃ
z dnia 30 stycznia 2024 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzekuń na 2024 r.
na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z
2023 poz. 1270ze zm.), oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom
Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na tełytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r., poz. 103),
Wójt Gminy Rzekuń postanawia, co następuje:
Dokonuje się zmian w budżecie gminy na 2024 rok zgodnie z załącznikami Nr I i 2 do niniejszego
zarządzenia.
Dokonuje się zmian w planie finansowym dochodów i wydatków dla zadań z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2024 rok, zgodnie z załącznikiem
Nr 3 do niniejszego zarządzenia.
po zmianach dokonanych w 2 dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, wynoszą
l. dochody 4.814.480,00 zł.
2. wydatki 4.814.480,00 zł.
Po zmianach dokonanych w I budżet Gminy wynosi:
l. dochody 96.814.705,06 zł, w tym:
l) bieżące w kwocie 58.093.955,62 zł,
2) majątkowe w kwocie 38.720.749,44 zł.
2. wydatki 107.666.890,82 zł, w tym:
l) bieżące w kwocie 63.161.365,37 zł,
2) majątkowe w kwocie 44.505.525,45 zł.
Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy.
ld: ESD8D9A7-7969-4626-BC04-S0894B456C9A. przyjęty
Strona I

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2024.
Wójt G
kuń
ld: ESD8D9A7-79694626-BC04-50894B456C9A. przyjęty
Bartosz Podolak
Strona 2

Załącznik Nr 1 - Zarządzenie Nr 11/2024 Wójta Gminy Rzekuń z dnia 30.01.2024 r.
Zmiany w budżecie Gminy Rzekuń na 2024 r
Dochody
Dział
BeSTia
Rozdział
75814
Paragraf
2010
Obrona narodowa
Kwalifikaga wojskowa.
Dotaqa celowa otrzymana z budżetu państwa na
realizažę zadań bieżących z zakresu administraSi
rządowej oraz innych zadań zleconych
gmin związkom powiatowo-gminnym) ustawami
Różne rozliczenia
Rô2ne rozliczenia finansowe
dkiz Funduszu Potnocy na finansowanie lub
dofinansowanie zadah w pornocy
obynvatelom Ukrainy
Przed zmianą
20 747 631,00
96 808 854.06
Zmiana
3 200,00
3 200,00
3200,00
2 651,00
2651,00
2651,00
5 851,00
po zmianie
3 200,00
3 200.00
320000
20 750 28200
6651,00
2651.00
96 814 705.06
mgr Bartosz Podolak
Strona 1 z 1

 • Podmiot udostępniający: Urząd Gminy w Rzekuniu
 • Wytworzył(a)/ odpowiada za treść: Bartosz Podolak
 • Wprowadził(a): Monika Kurzych
 • Czas wytworzenia: 07-02-24 14:34
 • Czas udostępnienia: 07-02-24 14:34

Historia zmian

11954 Modyfikacja Zarządzenie Nr 11/2024 z 22-04-2024 12:48:35 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
11907 Modyfikacja Zarządzenie Nr 11/2024 z 22-04-2024 12:48:32 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
11861 Modyfikacja Zarządzenie Nr 11/2024 z 22-04-2024 12:48:30 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
11815 Modyfikacja Zarządzenie Nr 11/2024 z 22-04-2024 12:48:19 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
11768 Modyfikacja Zarządzenie Nr 11/2024 z 22-04-2024 12:48:15 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
11724 Modyfikacja Zarządzenie Nr 11/2024 z 22-04-2024 12:47:47 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
11691 Modyfikacja Zarządzenie Nr 11/2024 z 22-04-2024 12:46:27 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
11652 Modyfikacja Zarządzenie Nr 11/2024 z 22-04-2024 12:46:25 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
11612 Modyfikacja Zarządzenie Nr 11/2024 z 22-04-2024 12:46:21 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
11571 Modyfikacja Zarządzenie Nr 11/2024 z 22-04-2024 12:46:17 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
11529 Modyfikacja Zarządzenie Nr 11/2024 z 22-04-2024 12:46:14 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
11486 Modyfikacja Zarządzenie Nr 11/2024 z 22-04-2024 12:46:11 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
11442 Modyfikacja Zarządzenie Nr 11/2024 z 22-04-2024 12:46:03 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
11397 Modyfikacja Zarządzenie Nr 11/2024 z 22-04-2024 12:45:57 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
11352 Modyfikacja Zarządzenie Nr 11/2024 z 22-04-2024 12:45:52 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
11306 Modyfikacja Zarządzenie Nr 11/2024 z 22-04-2024 12:45:49 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
11260 Modyfikacja Zarządzenie Nr 11/2024 z 22-04-2024 12:45:43 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
11213 Modyfikacja Zarządzenie Nr 11/2024 z 22-04-2024 12:45:41 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
11167 Modyfikacja Zarządzenie Nr 11/2024 z 22-04-2024 12:45:21 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
11120 Modyfikacja Zarządzenie Nr 11/2024 z 22-04-2024 12:44:15 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
11079 Modyfikacja Zarządzenie Nr 11/2024 z 22-04-2024 12:44:12 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
11037 Modyfikacja Zarządzenie Nr 11/2024 z 22-04-2024 12:44:09 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
10994 Modyfikacja Zarządzenie Nr 11/2024 z 22-04-2024 12:44:05 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
10952 Modyfikacja Zarządzenie Nr 11/2024 z 22-04-2024 12:44:01 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
10908 Modyfikacja Zarządzenie Nr 11/2024 z 22-04-2024 12:43:59 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
10864 Modyfikacja Zarządzenie Nr 11/2024 z 22-04-2024 12:43:52 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
10820 Modyfikacja Zarządzenie Nr 11/2024 z 22-04-2024 12:43:48 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
10775 Modyfikacja Zarządzenie Nr 11/2024 z 22-04-2024 12:43:44 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
10730 Modyfikacja Zarządzenie Nr 11/2024 z 22-04-2024 12:43:36 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
10685 Modyfikacja Zarządzenie Nr 11/2024 z 22-04-2024 12:43:30 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
10642 Modyfikacja Zarządzenie Nr 11/2024 z 22-04-2024 12:43:24 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
10600 Modyfikacja Zarządzenie Nr 11/2024 z 22-04-2024 12:43:20 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
10527 Modyfikacja Zarządzenie Nr 11/2024 z 22-04-2024 12:42:53 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
10432 Modyfikacja Zarządzenie Nr 11/2024 z 22-04-2024 12:42:04 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
9674 Modyfikacja Zarządzenie Nr 11/2024 z 07-02-2024 14:36:41 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
9673 Dodanie Zarządzenie Nr 11/2024 z 07-02-2024 14:36:39 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Tytuł informacji
 2. Alias
 3. Tekst wstępny
 4. Tekst
 5. Stan
 6. Kategoria
 7. Data utworzenia
 8. Autor
 9. Data modyfikacji
 10. Autor modyfikacji
 11. Data opublikowania
 12. Dostęp
 13. Pola dodatkowe
Funkcje Biuletynu informacji Publicznej kontrolowane są przez pakiet rozszerzeń JooBIP 0.11.2