Zarządzenie nr 13/2024 Wójta Gminy Rzekuń z dnia 14 lutego 2024 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2024/2025 do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych przy publicznych szkołach podstawowych oraz klas pierwszych publicznych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Rzekuń 

Treść zarządzenia: Zarzadzenie_Nr_13.pdf

ZARZĄDZENIE NR 13/2024
WÓJTA GMINY RZEKUŃ
z dnia 14 lutego 2024 r.
w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu
uzupełniającym na rok szkolny 2024/2025 do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych przy
publicznych szkołach podstawowych oraz klas pierwszych publicznych szkól podstawowych, dla których
organem prowadzącym jest Gmina Rzekuń
Na podstawie art.30 ust. I ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2023.40 t.j.) oraz
art.154 ust I pkt.l i ust.3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. prawo oświatowe (Dz.U. 2023.900 t.j.), Uchwały nr
XXXI/210/2017 Rady Gminy Rzekuń z dnia 21 marca 2017r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących
w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy szkoły podstawowej, dla kandydatów zamieszkałych poza
obwodem publicznej szkoły podstawowej, dla której organem prowadzącym jest Gmina oraz
określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia a także
Uchwały nr XXXI/211/2017 Rady Gminy Rzekuń z dnia 21 marca 2017r. w sprawie określenia kryteriów
obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziałów
przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych lub publicznych innych formach wychowania
przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest Gmina Rzekuń oraz określenia liczby punktów za
każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia zasądza się, co następuje:
1. Ustala się harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym
na rok szkolny 2024/2025 do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Rzekuń
w brzmieniu ustalonym w Załączniku Nr I do niniejszego zarządzenia.
2. Ustala się harmonogram czynności w postwowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym
na rok szkolny 2024/2025 do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach
podstawowych i publicznych innych formach wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym
jest Gmina Rzekuń w brzmieniu ustalonym w Załączniku Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
S 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorom publicznego przedszkola i publicznych szkół
podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Rzekuń.
4. Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości przez na stronie internetowej
Gminy Rzekuń oraz tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy, a także na tablicach ogłoszeń w gminnych placówkach
OŚ wiato wych.
S 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Wójt Gm•
mgr Bartosz Podolak
ld: 79ASAA68-6SOB.4CC8.A5S3-95BC501F7138. podpisany

Załącznik Nr I do zarządzenia Nr 13/2024
Wójta Gminy Rzekuń
z dnia 14 lutego 2024 r.
Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok
szkolny 2024/2025 do klas pierwszych szkól podstawowych prowadzonych przez Gminę Rzekuń.
Rodza
nno'ci
Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej
wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie
przez kandydata warunków lub kryteriów branych
Od uW
w st Waniu rekrutac • n m.
Weryfikacja przez Komisję rekrutacyjną wniosków o
przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów
potwierdzających spełnianie przez kandydata
warunków lub kryteriów branych pod uwagę w
Waniu rekrutac 'n m.
podanie do publicznej Wiadomości przez Komisję
Rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i
kand datów niezakwalifikowan Ch.
Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli
i a w Staci isemne o oświadczenia .
Podanie do publicznej wiadomości przez Komisję
Rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i
kand atÓW ni
'd: podpisany
Termin w postępowaniu
rekrutacyjnym
Od 4 do 22 marca 2024r.
do 12 kwietnia 2024r.
19 kwietnia 2024r,
do 7 maja 2024r
10 maja 2024r.
Termin w postępowaniu
uzu eln•
Od 3 do 7 czerwca 2024r.
do 15 czerwca 2024r.
17 czerwca 2024r.
do 21 czerwca 2024r.
28 czerwca 2024r.
Strona I

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 13/2024
Wójta Gminy Rzekuń
z dnia 14 lutego 2024 r.
Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok
szkolny 2024/2025 do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach
podstawowych prowadzonych przez Gminę Rzekuń.
ności
Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola lub
oddziału przedszkolnego wraz z dokumentami
potwierdzającymi spełnianie przez kandydata
warunków lub kryteriów branych pod uwagę w
st Waniu rekrutac • n m.
Weryfikacja przez Komisję rekrutacyjną wniosków o
przyjęcie do przedszkola lub oddziału
przedszkolnego i dokumentów potwierdzających
spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów
bran ch d uwa w
Waniu rekruta 'n m.
Podanie do publicznej wiadomości przez Komisję
Rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i
kand datów niezakwalifikowan Ch.
Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli
'a w Staci isemne o oświadczenia .
Podanie do publicznej Wiadomości przez Komisję
Rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i
kand datów nie
ld: 79A5AA6s.680B-4CC8-A553-95BC501F7138. Podpisany
Termin w postępowaniu
rekrutacyjnym
Od I do 29 marca 2024r.
do 12 kwietnia 2024r.
15 kwietnia 2024r.
do 24 kwietnia 2023r.
29 kwietnia 2024r.
Termin w postępowaniu
uzupełniającym
od 3 do 7 czerwca 2024r.
do 13 czerwca 2024r.
17 Czenvca 2024r.
do 21 Czerwca 2024r.
28 czenvca 2024r.
Strona I

 • Podmiot udostępniający: Urząd Gminy w Rzekuniu
 • Wytworzył(a)/ odpowiada za treść: Bartosz Podolak
 • Wprowadził(a): Monika Kurzych
 • Czas wytworzenia: 19-02-24 14:13
 • Czas udostępnienia: 19-02-24 14:13

Historia zmian

11952 Modyfikacja Zarządzenie nr 13/2024 z 22-04-2024 12:48:35 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
11905 Modyfikacja Zarządzenie nr 13/2024 z 22-04-2024 12:48:32 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
11859 Modyfikacja Zarządzenie nr 13/2024 z 22-04-2024 12:48:30 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
11813 Modyfikacja Zarządzenie nr 13/2024 z 22-04-2024 12:48:19 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
11766 Modyfikacja Zarządzenie nr 13/2024 z 22-04-2024 12:48:15 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
11722 Modyfikacja Zarządzenie nr 13/2024 z 22-04-2024 12:47:47 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
11689 Modyfikacja Zarządzenie nr 13/2024 z 22-04-2024 12:46:27 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
11650 Modyfikacja Zarządzenie nr 13/2024 z 22-04-2024 12:46:25 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
11610 Modyfikacja Zarządzenie nr 13/2024 z 22-04-2024 12:46:21 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
11569 Modyfikacja Zarządzenie nr 13/2024 z 22-04-2024 12:46:17 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
11527 Modyfikacja Zarządzenie nr 13/2024 z 22-04-2024 12:46:14 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
11484 Modyfikacja Zarządzenie nr 13/2024 z 22-04-2024 12:46:11 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
11440 Modyfikacja Zarządzenie nr 13/2024 z 22-04-2024 12:46:03 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
11395 Modyfikacja Zarządzenie nr 13/2024 z 22-04-2024 12:45:57 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
11350 Modyfikacja Zarządzenie nr 13/2024 z 22-04-2024 12:45:52 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
11304 Modyfikacja Zarządzenie nr 13/2024 z 22-04-2024 12:45:49 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
11258 Modyfikacja Zarządzenie nr 13/2024 z 22-04-2024 12:45:43 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
11211 Modyfikacja Zarządzenie nr 13/2024 z 22-04-2024 12:45:41 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
11165 Modyfikacja Zarządzenie nr 13/2024 z 22-04-2024 12:45:21 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
11118 Modyfikacja Zarządzenie nr 13/2024 z 22-04-2024 12:44:15 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
11077 Modyfikacja Zarządzenie nr 13/2024 z 22-04-2024 12:44:12 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
11035 Modyfikacja Zarządzenie nr 13/2024 z 22-04-2024 12:44:09 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
10992 Modyfikacja Zarządzenie nr 13/2024 z 22-04-2024 12:44:05 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
10950 Modyfikacja Zarządzenie nr 13/2024 z 22-04-2024 12:44:01 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
10906 Modyfikacja Zarządzenie nr 13/2024 z 22-04-2024 12:43:59 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
10862 Modyfikacja Zarządzenie nr 13/2024 z 22-04-2024 12:43:52 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
10818 Modyfikacja Zarządzenie nr 13/2024 z 22-04-2024 12:43:48 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
10773 Modyfikacja Zarządzenie nr 13/2024 z 22-04-2024 12:43:44 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
10728 Modyfikacja Zarządzenie nr 13/2024 z 22-04-2024 12:43:36 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
10683 Modyfikacja Zarządzenie nr 13/2024 z 22-04-2024 12:43:30 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
10640 Modyfikacja Zarządzenie nr 13/2024 z 22-04-2024 12:43:24 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
10598 Modyfikacja Zarządzenie nr 13/2024 z 22-04-2024 12:43:20 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
10525 Modyfikacja Zarządzenie nr 13/2024 z 22-04-2024 12:42:53 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
10430 Modyfikacja Zarządzenie nr 13/2024 z 22-04-2024 12:42:04 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
9741 Modyfikacja Zarządzenie nr 13/2024 z 19-02-2024 14:19:56 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
9739 Modyfikacja Zarządzenie nr 13/2024 z 19-02-2024 14:19:09 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
9738 Dodanie Zarządzenie nr 13/2024 z 19-02-2024 14:19:04 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Tytuł informacji
 2. Alias
 3. Tekst wstępny
 4. Tekst
 5. Stan
 6. Kategoria
 7. Data utworzenia
 8. Autor
 9. Data modyfikacji
 10. Autor modyfikacji
 11. Data opublikowania
 12. Dostęp
 13. Pola dodatkowe
Funkcje Biuletynu informacji Publicznej kontrolowane są przez pakiet rozszerzeń JooBIP 0.11.2