Zarządzenie nr 15/2008 Wójta Gminy Rzekuń z dnia 28 kwietnia 2008 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy.

Załącznik: zarzadzenie.15.2008.pdf
Zarządzenie nr 15 / 2ff)8
Wójt Gminy Rzekuń
z dnia 28 kwietnia 2(mr.
w sprawie ustalenia dnia pracy
Na art 24 ust 2 ustawy z dnia 22 marca pracownikach
samorządowych ( Dz. U. z Nr 142 1593 z mł.
w związku z art 130 Ș 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kcxieks pracy
( Dz. U.z 1998r. Nr 21 poz 94 z późn. zm. ) mrządza się co następuje:
51.
Ustala się dzień 2 maja 2008r. dniem wolnym (XI pracy dla pracowników IJrzĘdu
Gminy w Rzekuniu w zamian za przypadające w dniu 3 Maja Święto Konstytucji.
52.
Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.
53.
ZarzĄdzenie wchcdzi w życie z dniem
w Tyszka


 

 • Czas wytworzenia: 16-06-24 03:44
 • Czas udostępnienia: 16-06-24 03:44

Historia zmian

7916 Modyfikacja Zarządzenie nr 15/2008 z 26-07-2023 07:54:58 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
6403 Modyfikacja Zarządzenie nr 15/2008 z 26-07-2023 07:54:38 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
 2. Autor modyfikacji
198 Dodanie Zarządzenie nr 15/2008 z 16-05-2023 12:43:28 dokonane przez Tomasz Majewski
Zmiany
 1. Tytuł informacji
 2. Alias
 3. Tekst wstępny
 4. Tekst
 5. Stan
 6. Kategoria
 7. Data utworzenia
 8. Autor
 9. Inny autor
 10. Data modyfikacji
 11. Autor modyfikacji
 12. Data opublikowania
 13. Dostęp
Funkcje Biuletynu informacji Publicznej kontrolowane są przez pakiet rozszerzeń JooBIP 0.11.2