Zarządzenie nr 16/2024 Wójta Gminy Rzekuń z dnia 19 lutego 2024 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Rzekuń przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej 

Treść zarządzenia: Zarzadzenie_Nr_16.pdf

ZARZĄDZENIE NR 16/2024
WÓJTA GMINY RZEKUŃ
z dnia 19 lutego 2024 r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Rzekuń
przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, na poprawę warunków zagospodarowania
nieruchomości przyległej.
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r.
poz 40 ze zm.), art. 13 ust. l, art. 35 ust. I i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344 ze zm.) oraz uchwały Nr XXIII/82/2007 Rady Gminy Rzekuń
z dnia 14 grudnia 2007 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich
wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony (Dz. Urz.
Woj. Mazowieckiego z 2008 r., Nr 18, poz. 720), uchwały Nr VII/44.Q011 Rady Gminy Rzekuń z dnia
31 marca 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/82/2007 Rady Gminy Rzekuń z dnia 14 grudnia 2007 r.
w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub
wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niž 3 lata lub na czas nieoznaczony (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego
z 2011 Nr 103, poz. 3265) i uchwała Nr XIX/ 121/2011 Rady Gminy Rzekuń z dnia 16 grudnia 2011 r.
zmieniająca w sprawie określania zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich
wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony (Dz. Urz.
Woj. Mazowieckiego z 2012 r. poz. 629) zarządzam, co następuje:
1. Przeznacza się do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomość gruntową niezabudowaną,
stanowiącą własność Gminy Rzekuń, na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej
wymienioną w wykazie, który stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
S 2. Wykaz, o którym mowa w I podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu
Gminy w Rzekuniu, przy ulicy Kościuszki 33, na tablicy ogłoszeń w miejscowości, w której położona jest
nieruchomość, na stronie internetowej Gminy. Infonnacja o wywieszeniu wykazu ukaże się w prasie lokalnej
o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, na terenie położona jest nieruchomość.
3. Zarądzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
[d: 290FB421-E759-4925.A979-E5A74DC540Fs. podpisany
mgr Bartosz Podolak
Strona I

Załącznik do Zarządzenia Nr 16/2024
Wójta Gminy Rzekuń
z dnia 19 luteg02024 r.
WYKAZ
nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Rzekuń przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, na poprawę warunków
zagospodarowania nieruchomości przyległej.
Lp.
Nr działki
70293/1
Właściciel,
Nr księgi
Wieczy Słej
Gmina Rzekuń
OSI
Powierzchnia
fiz. w ha
0,0397 ha
Opis nieruchomości
Działka stanowi frąment
Cmentarza Miejskiego w
Ostrołęce,
0 nieregularnym kształcie,
nie posiada dostępu do drogi
publicmej, brak uzbrojenia
w msięgu działki
Przeznaczenie w
planie m icjsCOWYm i Cena nieruchomości
sposób jej
darowania
Brak MPZP oraz
studium
22200@zł
przestrzennego
Działka będzie
stano w ila część
Fonna zbycia
Na
(akt notarialny)
Ostrołęka
Sprzedaż gruntu podlega zwolnieniu zgodnie z art. 43 ust. I pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. 0 od towarów i usług.
PQ4Aąwą \xywieșzęnia wykazu:
art. 35 ust. I i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 'Dz. U. z 2023 r., poz. 344 ze zm./
ld: 290FB421.E7S9-492S-A979.ESA74DCS40F5. podpisany
mgr Bartosz Podolak
Strona

 • Podmiot udostępniający: Urząd Gminy w Rzekuniu
 • Wytworzył(a)/ odpowiada za treść: Bartosz Podolak
 • Wprowadził(a): Monika Kurzych
 • Czas wytworzenia: 19-02-24 14:25
 • Czas udostępnienia: 19-02-24 14:25

Historia zmian

11949 Modyfikacja Zarządzenie nr 16/2024 z 22-04-2024 12:48:35 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
11902 Modyfikacja Zarządzenie nr 16/2024 z 22-04-2024 12:48:32 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
11856 Modyfikacja Zarządzenie nr 16/2024 z 22-04-2024 12:48:30 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
11810 Modyfikacja Zarządzenie nr 16/2024 z 22-04-2024 12:48:19 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
11763 Modyfikacja Zarządzenie nr 16/2024 z 22-04-2024 12:48:15 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
11719 Modyfikacja Zarządzenie nr 16/2024 z 22-04-2024 12:47:47 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
11686 Modyfikacja Zarządzenie nr 16/2024 z 22-04-2024 12:46:27 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
11647 Modyfikacja Zarządzenie nr 16/2024 z 22-04-2024 12:46:25 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
11608 Modyfikacja Zarządzenie nr 16/2024 z 22-04-2024 12:46:21 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
11567 Modyfikacja Zarządzenie nr 16/2024 z 22-04-2024 12:46:17 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
11525 Modyfikacja Zarządzenie nr 16/2024 z 22-04-2024 12:46:14 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
11482 Modyfikacja Zarządzenie nr 16/2024 z 22-04-2024 12:46:11 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
11438 Modyfikacja Zarządzenie nr 16/2024 z 22-04-2024 12:46:03 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
11393 Modyfikacja Zarządzenie nr 16/2024 z 22-04-2024 12:45:57 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
11348 Modyfikacja Zarządzenie nr 16/2024 z 22-04-2024 12:45:52 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
11302 Modyfikacja Zarządzenie nr 16/2024 z 22-04-2024 12:45:49 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
11256 Modyfikacja Zarządzenie nr 16/2024 z 22-04-2024 12:45:43 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
11209 Modyfikacja Zarządzenie nr 16/2024 z 22-04-2024 12:45:41 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
11163 Modyfikacja Zarządzenie nr 16/2024 z 22-04-2024 12:45:21 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
11115 Modyfikacja Zarządzenie nr 16/2024 z 22-04-2024 12:44:15 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
11073 Modyfikacja Zarządzenie nr 16/2024 z 22-04-2024 12:44:12 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
10987 Modyfikacja Zarządzenie nr 16/2024 z 22-04-2024 12:44:05 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
10944 Modyfikacja Zarządzenie nr 16/2024 z 22-04-2024 12:44:01 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
10899 Modyfikacja Zarządzenie nr 16/2024 z 22-04-2024 12:43:59 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
10854 Modyfikacja Zarządzenie nr 16/2024 z 22-04-2024 12:43:52 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
10810 Modyfikacja Zarządzenie nr 16/2024 z 22-04-2024 12:43:48 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
10765 Modyfikacja Zarządzenie nr 16/2024 z 22-04-2024 12:43:44 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
10720 Modyfikacja Zarządzenie nr 16/2024 z 22-04-2024 12:43:36 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
10675 Modyfikacja Zarządzenie nr 16/2024 z 22-04-2024 12:43:30 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
10632 Modyfikacja Zarządzenie nr 16/2024 z 22-04-2024 12:43:24 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
10593 Modyfikacja Zarządzenie nr 16/2024 z 22-04-2024 12:43:20 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
10517 Modyfikacja Zarządzenie nr 16/2024 z 22-04-2024 12:42:53 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
10491 Modyfikacja Zarządzenie nr 16/2024 z 22-04-2024 12:42:27 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
10480 Modyfikacja Zarządzenie nr 16/2024 z 22-04-2024 12:42:23 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
10468 Modyfikacja Zarządzenie nr 16/2024 z 22-04-2024 12:42:19 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
10421 Modyfikacja Zarządzenie nr 16/2024 z 22-04-2024 12:42:04 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
10403 Modyfikacja Zarządzenie nr 16/2024 z 22-04-2024 12:03:25 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
9767 Modyfikacja Zarządzenie nr 16/2024 z 22-02-2024 14:48:21 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
9759 Modyfikacja Zarządzenie nr 16/2024 z 22-02-2024 13:53:26 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
9742 Dodanie Zarządzenie nr 16/2024 z 19-02-2024 14:29:28 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Tytuł informacji
 2. Alias
 3. Tekst wstępny
 4. Tekst
 5. Stan
 6. Kategoria
 7. Data utworzenia
 8. Autor
 9. Data modyfikacji
 10. Autor modyfikacji
 11. Data opublikowania
 12. Dostęp
 13. Pola dodatkowe
Funkcje Biuletynu informacji Publicznej kontrolowane są przez pakiet rozszerzeń JooBIP 0.11.2