Zarządzenie Nr 17/2024 Wójta Gminy Rzekuń z dnia 21 lutego 2024 r. w sprawie powołania Komisji do ustalenia warunków nabycia nieruchomości 

Treść zarządzenia:Zarzadzenie_Nr_17.pdf

ZARZĄDZENIE NR 17/2024
WÓJTA GMINY RZEKUŃ
z dnia 21 lutego 2024 r.
w sprawie powołania Komisji do ustalenia warunków nabycia nieruchomości
Na podstawie S 5 ust. 2 uchwały Nr XXIII/82/2007 Rady Gminy Rzekuń z dnia 14 grudnia 2007 r.
w sprawie określenia zasad naby,vania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub
wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego
z 2008 r., Nr 18, poz. 720), uchwały Nr VII/44/201 1 Rady Gminy Rzekuń z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie
zmiany uchwały Nr XXIII/82/2007 Rady Gminy Rzekuń z dnia 14 grudnia 2007 r. w sprawie określenia zasad
nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas
oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 201 1 r., Nr 103,
poz. 3265) i uchwała Nr XIX/121/2011 Rady Gminy Rzekuń z dnia 16 grudnia 2011 r. zmieniająca uchwałę
w sprawie określania zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub
wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego
z 2012 r. poz. 629), zarządzam co następuje:
Powołuję Komisję do ustalenia warunków nabycia nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości
Laskowiec, gm. Rzekuń, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 279/6 0 powierzchni
0,0046 ha dla której Sąd Rejonowy, w Ostrołęce prowadzi księgę wieczystą nr OSIO/OOOI 8001/7
z przeznaczeniem pod drogę gminną w następującym składzie:
l. Stanisław Dmochowski - Przewodniczący
2. Telesa Łępicka
3. Rafał Pupek
4. Katarzyna Siok
- Sekretarz
- Członek
- Członek
Zarządzenie wchodzi w Zycie z dniem podpisania.
mgr Bartosz Podolak
ld: 34CE408A-8840-47D0-8329-AEA8BB5B95C4. podpisany

 • Podmiot udostępniający: Urząd Gminy w Rzekuniu
 • Wytworzył(a)/ odpowiada za treść: Bartosz Podolak
 • Wprowadził(a): Monika Kurzych
 • Czas wytworzenia: 22-02-24 13:54
 • Czas udostępnienia: 22-02-24 13:54

Historia zmian

11948 Modyfikacja Zarządzenie Nr 17/2024 z 22-04-2024 12:48:35 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
11901 Modyfikacja Zarządzenie Nr 17/2024 z 22-04-2024 12:48:32 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
11855 Modyfikacja Zarządzenie Nr 17/2024 z 22-04-2024 12:48:30 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
11809 Modyfikacja Zarządzenie Nr 17/2024 z 22-04-2024 12:48:19 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
11762 Modyfikacja Zarządzenie Nr 17/2024 z 22-04-2024 12:48:15 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
11718 Modyfikacja Zarządzenie Nr 17/2024 z 22-04-2024 12:47:47 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
11685 Modyfikacja Zarządzenie Nr 17/2024 z 22-04-2024 12:46:27 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
11646 Modyfikacja Zarządzenie Nr 17/2024 z 22-04-2024 12:46:25 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
11606 Modyfikacja Zarządzenie Nr 17/2024 z 22-04-2024 12:46:21 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
11564 Modyfikacja Zarządzenie Nr 17/2024 z 22-04-2024 12:46:17 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
11522 Modyfikacja Zarządzenie Nr 17/2024 z 22-04-2024 12:46:14 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
11479 Modyfikacja Zarządzenie Nr 17/2024 z 22-04-2024 12:46:11 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
11435 Modyfikacja Zarządzenie Nr 17/2024 z 22-04-2024 12:46:03 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
11390 Modyfikacja Zarządzenie Nr 17/2024 z 22-04-2024 12:45:57 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
11345 Modyfikacja Zarządzenie Nr 17/2024 z 22-04-2024 12:45:52 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
11299 Modyfikacja Zarządzenie Nr 17/2024 z 22-04-2024 12:45:49 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
11253 Modyfikacja Zarządzenie Nr 17/2024 z 22-04-2024 12:45:43 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
11206 Modyfikacja Zarządzenie Nr 17/2024 z 22-04-2024 12:45:41 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
11160 Modyfikacja Zarządzenie Nr 17/2024 z 22-04-2024 12:45:21 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
11114 Modyfikacja Zarządzenie Nr 17/2024 z 22-04-2024 12:44:15 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
11074 Modyfikacja Zarządzenie Nr 17/2024 z 22-04-2024 12:44:12 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
11032 Modyfikacja Zarządzenie Nr 17/2024 z 22-04-2024 12:44:09 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
10989 Modyfikacja Zarządzenie Nr 17/2024 z 22-04-2024 12:44:05 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
10947 Modyfikacja Zarządzenie Nr 17/2024 z 22-04-2024 12:44:01 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
10903 Modyfikacja Zarządzenie Nr 17/2024 z 22-04-2024 12:43:59 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
10859 Modyfikacja Zarządzenie Nr 17/2024 z 22-04-2024 12:43:52 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
10815 Modyfikacja Zarządzenie Nr 17/2024 z 22-04-2024 12:43:48 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
10770 Modyfikacja Zarządzenie Nr 17/2024 z 22-04-2024 12:43:44 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
10725 Modyfikacja Zarządzenie Nr 17/2024 z 22-04-2024 12:43:36 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
10680 Modyfikacja Zarządzenie Nr 17/2024 z 22-04-2024 12:43:30 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
10637 Modyfikacja Zarządzenie Nr 17/2024 z 22-04-2024 12:43:24 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
10575 Modyfikacja Zarządzenie Nr 17/2024 z 22-04-2024 12:43:14 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
10567 Modyfikacja Zarządzenie Nr 17/2024 z 22-04-2024 12:43:11 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
10560 Modyfikacja Zarządzenie Nr 17/2024 z 22-04-2024 12:43:08 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
10553 Modyfikacja Zarządzenie Nr 17/2024 z 22-04-2024 12:43:01 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
10522 Modyfikacja Zarządzenie Nr 17/2024 z 22-04-2024 12:42:53 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
10504 Modyfikacja Zarządzenie Nr 17/2024 z 22-04-2024 12:42:37 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
10477 Modyfikacja Zarządzenie Nr 17/2024 z 22-04-2024 12:42:23 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
10466 Modyfikacja Zarządzenie Nr 17/2024 z 22-04-2024 12:42:19 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
10426 Modyfikacja Zarządzenie Nr 17/2024 z 22-04-2024 12:42:04 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
10409 Modyfikacja Zarządzenie Nr 17/2024 z 22-04-2024 12:38:11 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
10389 Modyfikacja Zarządzenie Nr 17/2024 z 22-04-2024 12:02:52 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
10373 Modyfikacja Zarządzenie Nr 17/2024 z 22-04-2024 12:02:49 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
10358 Modyfikacja Zarządzenie Nr 17/2024 z 22-04-2024 12:02:32 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
10341 Modyfikacja Zarządzenie Nr 17/2024 z 22-04-2024 12:02:13 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
9776 Modyfikacja Zarządzenie Nr 17/2024 z 23-02-2024 13:22:01 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Tekst wstępny
 2. Tekst
 3. Stan
 4. Data modyfikacji
9769 Modyfikacja Zarządzenie Nr 17/2024 z 22-02-2024 14:48:38 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Stan
 2. Data modyfikacji
9766 Modyfikacja Zarządzenie Nr 17/2024 z 22-02-2024 14:48:21 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
9764 Modyfikacja Zarządzenie Nr 17/2024 z 22-02-2024 14:44:50 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Tekst
 2. Data modyfikacji
9760 Dodanie Zarządzenie Nr 17/2024 z 22-02-2024 13:56:38 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Tytuł informacji
 2. Alias
 3. Tekst wstępny
 4. Tekst
 5. Stan
 6. Kategoria
 7. Data utworzenia
 8. Autor
 9. Data modyfikacji
 10. Autor modyfikacji
 11. Data opublikowania
 12. Dostęp
 13. Pola dodatkowe
Funkcje Biuletynu informacji Publicznej kontrolowane są przez pakiet rozszerzeń JooBIP 0.11.2