Zarządzenie nr 18/2008 Wójta Gminy Rzekuń z dnia 9 maja 2008 r. w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu gminy Rzekuń na 2008 rok w związku z Uchwałą nr XXIX/115/2008 Rady Gminy Rzekuń z dnia 28 kwietnia 2008 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2008 rok.

Załącznik: zarzadzenie.18.2008.pdf
ZARZĄDZENIE Nr 18/2008
Wójta Gminy Rzekuń
z dnia 9 maja
w sprawie zmiany układu svykonawczego budżetu Gminy Rzekuń na rok w zuiązku z
Uchwalą Nr XXIX/ 1 15/2008 Rady Gminy Rzekuń z dnia 28 kwietnia 2CK)8r w zmiany
uchwały budżetowej na 2008 rok.
Na podsta%ie art. 186 ust.l pkt. I i 2 usta»y z dnia 30 czerwca o finansach
publicznych (Dz. U. Nr 249, 2104 ze zm.). w zwiău z Uchwałą Nr XXIX/ I I Radx
Gminy Rzekuń z dnia 28 kwietnia dotycz«-ą zmiany uchwały budżetowej na —
Wójt Gminy Rzekuń zarządza. co następuje:
Dokonuje się zmian układzie wykonawczym wydatków budżetu
Nr I do niniejszego zaaądzenia w
- Urząd Gminy Rzekuń.
zgcxinie z załącznikiem
Przekazuje się jednostkom organizacyjnym informację 0 zmienionych kțț0tach i
u}datków wynikających z l.
Wykonanie zarządzenia się Wójtowi Gminy.
Zarządzenie w Zycie z dniem i obowiązuje w roku budżetowym 2ff)8.
Ój
inf. la

Zał Nrl do Zarządzenia Nr 18/2008 Wójta Gmin
uń z dnia 9 maja 2008r
Układ wykonawczy bud2etu na 2Ch38r - jĂnostka Urząd Gminy w Rzekuniu- wydatki.
Nazwa jednostki:
Dzial Rozdział
sm16
Urząd Gminy Rzekuń
Paragraf
Dmi publiarw
usług
Treść
42 IC
tki mwestycyjne jednosta
I ochron•
y i osrodki kultury. 'wietlic* i kluby
kup
Razem :
Przed zmianą
3292 300.
3 009
12
4
10 289351
Zmiana
3 60000
503
-4 cm,oo
500
Po zmianie
022
3 792 80000
236
3 513 400.00
10 789 351.00
Strona


 

 • Czas wytworzenia: 16-06-24 05:27
 • Czas udostępnienia: 16-06-24 05:27

Historia zmian

7914 Modyfikacja Zarządzenie nr 18/2008 z 26-07-2023 07:54:58 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
6401 Modyfikacja Zarządzenie nr 18/2008 z 26-07-2023 07:54:38 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
 2. Autor modyfikacji
200 Dodanie Zarządzenie nr 18/2008 z 16-05-2023 12:43:28 dokonane przez Tomasz Majewski
Zmiany
 1. Tytuł informacji
 2. Alias
 3. Tekst wstępny
 4. Tekst
 5. Stan
 6. Kategoria
 7. Data utworzenia
 8. Autor
 9. Inny autor
 10. Data modyfikacji
 11. Autor modyfikacji
 12. Data opublikowania
 13. Dostęp
Funkcje Biuletynu informacji Publicznej kontrolowane są przez pakiet rozszerzeń JooBIP 0.11.2