Zarządzenie Nr 2/2024 Wójta Gminy Rzekuń z dnia 10 stycznia 2024 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2024 roku z zakresu turystyki 

treść zarządzenia: Zarzadzenie_Nr_2.pdf

ZARZĄDZENIE NR 2/2024
WÓJTA GMINY RZEKUŃ
z dnia 10 stycznia 2024 r.
w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2024 roku
z zakresu turystyki
Na podstawie alt. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r.
poz. 40 ze zm.) oraz art. 15 ust. 2h i 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571) zarządza się, co następuje:
l) Dokonuje się rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na lțalizację zadań publicznych w 2024 roku
z zakresu turystyki ogłoszonego zarządzeniem Nr 92/2023 Wójta Gminy Rzekuń zdnia 15 grudnia
2023 roku.
2) W otwartym konkursie nie zgłoszono ofert na realizację zadań publicznych z zakresu turystyki.
l) Środki na dotację, o których mowa w S 1, zostały zabezpieczone w budżecie gminy na 2024 rok w dziale
630 - turystyka.
2) Pozostały do dyspozycji środki w wysokości 1 000,- zł.
Wykonanie zarządzenia powierza sie Kierownikowi USC.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na stronie internetowej Gminy
Rzekuń w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Rzekuniu.
ld: AB74DD45-8ECC.4B4A-929C-D2AF67B802D7. Podpisany
mgr Bartosz Podolak
Strona I

 • Podmiot udostępniający: Urząd Gminy w Rzekuniu
 • Wytworzył(a)/ odpowiada za treść: Bartosz Podolak
 • Wprowadził(a): Monika Kurzych
 • Czas wytworzenia: 11-01-24 13:22
 • Czas udostępnienia: 11-01-24 13:22

Historia zmian

9435 Modyfikacja Zarządzenie Nr 2/2024 z 11-01-2024 13:34:15 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
9434 Modyfikacja Zarządzenie Nr 2/2024 z 11-01-2024 13:34:14 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
9433 Modyfikacja Zarządzenie Nr 2/2024 z 11-01-2024 13:31:53 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
9432 Modyfikacja Zarządzenie Nr 2/2024 z 11-01-2024 13:30:05 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
9431 Dodanie Zarządzenie Nr 2/2024 z 11-01-2024 13:30:04 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Tytuł informacji
 2. Alias
 3. Tekst wstępny
 4. Tekst
 5. Stan
 6. Kategoria
 7. Data utworzenia
 8. Autor
 9. Data modyfikacji
 10. Autor modyfikacji
 11. Data opublikowania
 12. Dostęp
 13. Pola dodatkowe
Funkcje Biuletynu informacji Publicznej kontrolowane są przez pakiet rozszerzeń JooBIP 0.11.2