Zarządzenie Nr 21/2024 Wójta Gminy Rzekuń z dnia 6 marca 2024 r. w sprawie określenia zasad udostępniania świetlic wiejskich stanowiących własność Gminy Rzekuń na cele prowadzenia spotkań w ramach kampanii wyborczej w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego, zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 roku 

Treść zarządzenia: Zarzadzenie_Nr_21.pdf

ZARZĄDZENIE NR 21/2024
WÓJTA GMINY RZEKUŃ
z dnia 6 marca 2024 r.
w sprawie określenia zasad udostępniania świetlic wiejskich stanowiących własność Gminy Rzekuń na
cele prowadzenia spotkań w ramach kampanii wyborczej w "borach organów jednostek samorządu
terytorialnego, zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 roku.
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz U.
z 2023 r., poz. 40 ze zm.) zarządza się, co następuje:
S 1. Ilekroć mowa o kampanii wyborczej, rozumie się przez to kampanię prowadzoną na podstawie ustawy
z dnia 5 stycznia 201 1 r. — Kodeks wyborczy (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 2408).
2. Udostępnia się nieodpłatnie mienie gminne - świetlice wiejskie znajdujące się na terenie gminy
Rzekuń, na prowadzenie kampanii wyborczej przez komitety wyborcze, które zgłosiły kandydatów na radnych
do Rady Gminy Rzekuń lub kandydata na wójta Gminy Rzekuń.
3. Do wniosku o udostępnienie pomieszczeń należy dołączyć postanowienie Komisarza Wyborczego
w sprawie przyj ęcia zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego.
4. I. Wniosek o nieodpłatne użyczenie świetlicy składa pełnomocnik komitetu wyborczego w Urzędzie
Gminy Rzekuń nie później niż 3 dni przed planowanym terminem użyczenia, po uzgodnieniu terminu
użyczenia z sołtysem danej miejscowości.
2. Można tylko jeden raz otrzymać w użyczenie Świetlicę w danej miejscowości.
3. Spotkanie w ramach kampanii wyborczej może trwać max. 3 godziny.
5. I. Użyczenie, o którym mowa w 3. następuje poprzez umožliwienie dostępu do świetlicy.
2. Biorący w użyczenie odpowiada za ład i porządek w trakcie i po zakończeniu spotkania oraz za
bezpieczeństwo osób biorących udział w spotkaniu.
3. Biorący w użyczenie jest zobowiązany do pokrycia wszelkich roszczeń, które mogą wyniknąć
z organizacji spotkania wyborczego.
6. Ostatnim dniem, w którym możliwe jest otrzymanie w użyczenie obiektów świetlic wiejskich jest
29 marca 2024 r.
7. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Obsługi Gospodarczej Urzędu Gminy
w Rzekuniu.
8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
ld: 4EDB9BA9-52SF40Eo-9F2E-4BC2EA3E7AC4. Podpisany
mor Ba
Podolak
Strona I

 • Podmiot udostępniający: Urząd Gminy w Rzekuniu
 • Wytworzył(a)/ odpowiada za treść: Bartosz Podolak
 • Wprowadził(a): Monika Kurzych
 • Czas wytworzenia: 07-03-24 10:37
 • Czas udostępnienia: 07-03-24 10:37

Historia zmian

11944 Modyfikacja Zarządzenie Nr 21/2024 z 22-04-2024 12:48:35 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
11896 Modyfikacja Zarządzenie Nr 21/2024 z 22-04-2024 12:48:32 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
11849 Modyfikacja Zarządzenie Nr 21/2024 z 22-04-2024 12:48:30 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
11802 Modyfikacja Zarządzenie Nr 21/2024 z 22-04-2024 12:48:19 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
11755 Modyfikacja Zarządzenie Nr 21/2024 z 22-04-2024 12:48:15 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
11711 Modyfikacja Zarządzenie Nr 21/2024 z 22-04-2024 12:47:47 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
11681 Modyfikacja Zarządzenie Nr 21/2024 z 22-04-2024 12:46:27 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
11642 Modyfikacja Zarządzenie Nr 21/2024 z 22-04-2024 12:46:25 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
11602 Modyfikacja Zarządzenie Nr 21/2024 z 22-04-2024 12:46:21 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
11561 Modyfikacja Zarządzenie Nr 21/2024 z 22-04-2024 12:46:17 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
11521 Modyfikacja Zarządzenie Nr 21/2024 z 22-04-2024 12:46:14 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
11477 Modyfikacja Zarządzenie Nr 21/2024 z 22-04-2024 12:46:11 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
11432 Modyfikacja Zarządzenie Nr 21/2024 z 22-04-2024 12:46:03 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
11387 Modyfikacja Zarządzenie Nr 21/2024 z 22-04-2024 12:45:57 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
11342 Modyfikacja Zarządzenie Nr 21/2024 z 22-04-2024 12:45:52 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
11296 Modyfikacja Zarządzenie Nr 21/2024 z 22-04-2024 12:45:49 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
11250 Modyfikacja Zarządzenie Nr 21/2024 z 22-04-2024 12:45:43 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
11203 Modyfikacja Zarządzenie Nr 21/2024 z 22-04-2024 12:45:41 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
11157 Modyfikacja Zarządzenie Nr 21/2024 z 22-04-2024 12:45:21 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
11112 Modyfikacja Zarządzenie Nr 21/2024 z 22-04-2024 12:44:15 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
11070 Modyfikacja Zarządzenie Nr 21/2024 z 22-04-2024 12:44:12 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
11028 Modyfikacja Zarządzenie Nr 21/2024 z 22-04-2024 12:44:09 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
10988 Modyfikacja Zarządzenie Nr 21/2024 z 22-04-2024 12:44:05 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
10946 Modyfikacja Zarządzenie Nr 21/2024 z 22-04-2024 12:44:01 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
10902 Modyfikacja Zarządzenie Nr 21/2024 z 22-04-2024 12:43:59 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
10858 Modyfikacja Zarządzenie Nr 21/2024 z 22-04-2024 12:43:52 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
10814 Modyfikacja Zarządzenie Nr 21/2024 z 22-04-2024 12:43:48 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
10769 Modyfikacja Zarządzenie Nr 21/2024 z 22-04-2024 12:43:44 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
10724 Modyfikacja Zarządzenie Nr 21/2024 z 22-04-2024 12:43:36 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
10679 Modyfikacja Zarządzenie Nr 21/2024 z 22-04-2024 12:43:30 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
10636 Modyfikacja Zarządzenie Nr 21/2024 z 22-04-2024 12:43:24 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
10574 Modyfikacja Zarządzenie Nr 21/2024 z 22-04-2024 12:43:14 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
10566 Modyfikacja Zarządzenie Nr 21/2024 z 22-04-2024 12:43:11 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
10559 Modyfikacja Zarządzenie Nr 21/2024 z 22-04-2024 12:43:08 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
10552 Modyfikacja Zarządzenie Nr 21/2024 z 22-04-2024 12:43:01 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
10521 Modyfikacja Zarządzenie Nr 21/2024 z 22-04-2024 12:42:53 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
10500 Modyfikacja Zarządzenie Nr 21/2024 z 22-04-2024 12:42:37 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
10488 Modyfikacja Zarządzenie Nr 21/2024 z 22-04-2024 12:42:27 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
10476 Modyfikacja Zarządzenie Nr 21/2024 z 22-04-2024 12:42:23 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
10465 Modyfikacja Zarządzenie Nr 21/2024 z 22-04-2024 12:42:19 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
10454 Modyfikacja Zarządzenie Nr 21/2024 z 22-04-2024 12:42:13 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
10424 Modyfikacja Zarządzenie Nr 21/2024 z 22-04-2024 12:42:04 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
10406 Modyfikacja Zarządzenie Nr 21/2024 z 22-04-2024 12:03:25 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
10387 Modyfikacja Zarządzenie Nr 21/2024 z 22-04-2024 12:02:52 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
10371 Modyfikacja Zarządzenie Nr 21/2024 z 22-04-2024 12:02:49 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
10356 Modyfikacja Zarządzenie Nr 21/2024 z 22-04-2024 12:02:32 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
10339 Modyfikacja Zarządzenie Nr 21/2024 z 22-04-2024 12:02:13 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
10323 Modyfikacja Zarządzenie Nr 21/2024 z 22-04-2024 11:16:39 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
10304 Modyfikacja Zarządzenie Nr 21/2024 z 22-04-2024 11:16:28 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
9941 Modyfikacja Zarządzenie Nr 21/2024 z 08-03-2024 08:46:51 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
9938 Modyfikacja Zarządzenie Nr 21/2024 z 07-03-2024 15:55:32 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
9933 Dodanie Zarządzenie Nr 21/2024 z 07-03-2024 10:42:01 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Tytuł informacji
 2. Alias
 3. Tekst wstępny
 4. Tekst
 5. Stan
 6. Kategoria
 7. Data utworzenia
 8. Autor
 9. Data modyfikacji
 10. Autor modyfikacji
 11. Data opublikowania
 12. Dostęp
 13. Pola dodatkowe
Funkcje Biuletynu informacji Publicznej kontrolowane są przez pakiet rozszerzeń JooBIP 0.11.2