Zarządzenie nr 23/2008 Wójta Gminy Rzekuń z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2008 rok.

Załączniki:

 • zarzadzenie.23.2008.pdf
  ZARZĄDZENIE Nr 23/2008
  WÓJTA GMINY RZEKUŃ
  z dnia 27 czerwca 2008r
  w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2008 rok
  Na podstawie art. 188 ust. 1 pkt. 1 ustovy z dnia 30 czenvca 2005r
  o finansach publicznych/Dz_ U Nr 249, poz. 2104 ze zm./ i 10 Uchwały Nr XXIII/86/2007
  Rady Gminy Rzekuń z dnia 14 grudnia 2007r_ w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2008 rok
  zarządzam, co następuje;
  Dokonać zmian w budżecie Gminy na 2008 rok;
  a zwiększając dochody ogółem o
  b/ zwiększając wydatki ogółem o
  102.960,00 zł
  102.960,00 zł
  zgodnie z załącznikiem nr 1 i nr 2 do Zarządzenia.
  Budżet po zmianach, o których mowa w ust 1 będzie •wy•nosił,
  2.
  2.
  a/ po stronie dochodów
  w tym zadania zlecone
  b/ po stronie •wydatków
  w tym zadania zlecone
  20.637.102,00zł
  2.895.680,00zł
  24.243.502,00zł
  2.895.680,00zł
  Zarządzeme wchodzi w życie z dniem podpisania i w roku budžeto•wym 2008.
  Wójt Gminy niezwłocznie ogłosi niniejsze zarządzenie w trybie przewidzianym dla aktów
  prawa mł ejscowego_
  Wójt Gminy

 • zarzadzenie.23.2008.zal1.pdf
  Zał. nr 1 do Zarządzenia nr 23/2008 Wójta Gminy Rzekuh z dnia 27 czerca 2008 r.
  Dochody budżetu Gminy na 2008
  Dział
  Rozdział
  80101
  85219
  Paragraf
  Oświata i wychowanie
  Szkoły ud stawowe
  Treść
  Cotecje celowe otrzymane z budżetu panstwa na realizację v.'łasnych
  2030
  zadań bieżących gmin (zwia=ków gmin)
  Pomoc społeczna
  Ośrcčki pornccy społecznej
  Cotecje celowe otrzymane z budżetu panstwa na realizację v.'łasnych
  2030
  zadań bieżących gmin (zwia=ków gmin)
  Pozostałe działalność
  Cotecje celowe otrzymane z budżetu panstwa na realizację v.'łasnych
  2030
  zadań bieżących gmin (zwia=ków gmin)
  Razem:
  Przed zmianą
  442
  397 c•oooo
  0,00
  2 980
  102 scooo
  102 scooo
  38 ooo,oo
  38 c•oooo
  20 534 142,00
  Zmiana
  46
  46
  46
  56
  20
  20
  36
  36
  102
  Po zmianie
  488 060,
  443
  48
  3037 200,
  122
  122 500 u
  74 goo,oo
  74 goooo
  20637
  Strona I z I

 • zarzadzenie.23.2008.zal2.pdf
  Zał. nr 2 do Zarządzenia nr 23/2008 Wójta Gminy Rzekuh z dnia 27 czerca 2008 r.
  Wydatki budżetu Gminy na 2008
  Dział
  Rozdział
  80101
  85219
  Paragraf
  4300
  4300
  4010
  4110
  4120
  4270
  3110
  4300
  Treść
  Gospodarka mieszkaniowa
  Gospcdarka gruntami i nieruchom"ciami
  Zakup usług pozasta•hich
  Pozostała działalność
  Zakup usług
  Oświata i wychowanie
  Szkoły podstawowe
  Wynagrodzenia pracowników
  Składki na ubezpieczenia spaëeczne
  Składki na Fundusz Pracy
  Pomoc społeczna
  Ośrcčki pornccy społecznej
  Zakup usług remontcw,ych
  Pozostała działalncŕć
  Swiadczenła społeczne
  Zakup usług pozasta•hich
  Razem:
  Przed zmianą
  104
  53 c•oooo
  23
  51 700,00
  51 70000
  9 509 869,00
  s 644 23900
  2 637
  474 70000
  74 40000
  3 451 300,00
  313 40000
  1 ooo,oo
  50 ooo,oo
  38 00000
  8 ooo,oo
  24 140 542,00
  Zmiana
  7
  46
  46
  56
  20
  20
  36
  22
  14
  102
  Po zmianie
  104 700,
  46 000
  000 go
  sa 700
  9 555 929
  6 29g
  2 730 340
  477 770
  74 goo
  3 508 200
  333 400
  21 00000
  gwoo
  EO goo
  22
  24 243
  Strona I z I

 • Czas wytworzenia: 18-04-24 22:42
 • Czas udostępnienia: 18-04-24 22:42

Historia zmian

7909 Modyfikacja Zarządzenie nr 23/2008 z 26-07-2023 07:54:58 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
6396 Modyfikacja Zarządzenie nr 23/2008 z 26-07-2023 07:54:38 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
 2. Autor modyfikacji
205 Dodanie Zarządzenie nr 23/2008 z 16-05-2023 12:43:28 dokonane przez Tomasz Majewski
Zmiany
 1. Tytuł informacji
 2. Alias
 3. Tekst wstępny
 4. Tekst
 5. Stan
 6. Kategoria
 7. Data utworzenia
 8. Autor
 9. Inny autor
 10. Data modyfikacji
 11. Autor modyfikacji
 12. Data opublikowania
 13. Dostęp
Funkcje Biuletynu informacji Publicznej kontrolowane są przez pakiet rozszerzeń JooBIP 0.11.2