Zarządzenie Nr 3/2009 Wójta Gminy Rzekuń z dnia 12 lutego 2009 r. w sprawie nadania Regulaminu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Rzekuniu.

Załącznik: zarzadzenie.3.2009.pdf
ZARZĄDZENIE NR 31 2009
Wójta Gminy Rzekuń
z dnia 12 lutego 2009 r.
w sprawie nadania Regulaminu Gminnej Komisji Rozwiązywania
problemów Alkoholowych w Rzekuniu
Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 41 ust. 3 ustawy z dnia
26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźvłości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
(Dz. LI. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 ze zm.) zarządzam, co następuje:
51.
Gminna Komisja Rozwiązywania problemów Alkoholowych, zwana dalej Komisją,
działa w oparciu o przepisy ustawy z z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w
trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i w oparciu o regulamin.
52.
LJstala się Regulamin Gminnej Komisji Rozwiązywania problemów Alkoholowych w
Rzekuniu określający Jej organizację i zadania w brzmieniu stanowiącym załącznik do
niniejszego zarządzenia.
53.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Wójt Gminy
Bogusław Tyszka


 

 • Czas wytworzenia: 28-02-24 17:37
 • Czas udostępnienia: 28-02-24 17:37

Historia zmian

7884 Modyfikacja Zarządzenie Nr 3/2009 z 26-07-2023 07:54:58 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
6371 Modyfikacja Zarządzenie Nr 3/2009 z 26-07-2023 07:54:38 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
 2. Autor modyfikacji
230 Dodanie Zarządzenie Nr 3/2009 z 16-05-2023 12:43:28 dokonane przez Tomasz Majewski
Zmiany
 1. Tytuł informacji
 2. Alias
 3. Tekst wstępny
 4. Tekst
 5. Stan
 6. Kategoria
 7. Data utworzenia
 8. Autor
 9. Inny autor
 10. Data modyfikacji
 11. Autor modyfikacji
 12. Data opublikowania
 13. Dostęp
Funkcje Biuletynu informacji Publicznej kontrolowane są przez pakiet rozszerzeń JooBIP 0.11.2