Zarządzenie nr 40/2023 Wójta Gminy Rzekuń z dnia 31 maja 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzekuń na 2023 r.

treść zarządzenia: Zarzadzenie_Nr_40.pdf

ZARZĄDZENIE NR 40/2023
WÓJTA GMINY RZEKUŃ
z dnia 31 maja 2023 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzekuń na 2023 r.
na art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z
2022 poz. 1634 ze zm.), oraz art. III ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom
Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r., poz. 103),
Wójt Gminy Rzekuń co następuje:
Dokonuje się zmian w budżecie gminy na 2023 rok zgodnie z załącznikami Nr I i 2 do
zarządzenia.
Po zmianach dokonanych w I budżet Gminy wynosi:
l. dochody 78.188.129,82 zł, w tym:
l) bieżące w kwocie 51.230.004,31 zł,
2) majątkowe w kwocie 26.958.125,50 zł.
2. wydatki 91 „341.440,31 zł, w tym:
l) bieżące w kwocie 59.108.419,10 zł,
2) majątkowe w kwocie 32.233.021,21 zł.
Wykonanie zarządzenia B)wierza się Wójtowi Gminy.
Załządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i w roku budżetowym 2023.
Rzekuń
Bartosz Podolak
ld: D200CCTB-4CS8-49SE.BACV-BD08FCFFA6D1. Przyjęty

Załącznik Nr 1 - zarządzenie Nr 40/2023 Wójta Gminy Rzekuń z dnia 31.05.2023 r.
Zmiany w budżecie Gminy Rzekuń na 2023 r
Dochc-dy
Dział
BeSTia
Rozdzi
75814
p a rag raf
2100
Różne rozliczenia
Rô2ne rozliczenia finanscwe
grodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub
dofinansowanie zadań w zakresie pomocy
obywatelom Ukrainy
Przyjgty
Przed zmianą
15 218 476,00
142 354.00
78 178433,81
Zmiana
9 596,00
g 696,00
PO zmianie
15 228 172,00
152 osom
128 050.00
78 18812981
łngr Bartosz Podolak
Strona 1 z 1

Załącznik Nr 2 - zarządzenieNr 40/2023 Wójta Gminy Rzekuń z dnia 31.05.2023 r.
Zmiany w budżecie Gminy Rzekuń na 2023 rok
Wydatki
Rozdział
75495
80101
BeSTia
Paragraf
Bezpieczeństwo publiczne ochrona przeciwpożarowa
pozostała działalnou:
Swiadczenia związane z udzielaniem pomocy Obywatelom
3280
Ukrainy
Zakup towarów (w szczególności materia'ćw, leków,
w związku z pomocą Obywatelom Ukrainy
Oświata i "Chowanie
podstawowe
Zakup usług pozostab'ch
Różne opłaty i składki
Przed zmianą
3 985 750,00
38 800.00
38 640,00
16000
34671 381,62
24 185 350,24
172 600,00
31 000.00
91 331 74431
Zmiana
9 696,00
9 696,00
g 680,00
0,00
N'D200cę7B.4C5g-498F-BAC9-BD08FCFFA6D1. Przyjęty
po zmianie
3 995 446,00
48 496,00
48 320,00
176.co
34 671 381,62
24 185 350,24
172 400,00
31 200,00
gł 341 440.31
d lak
mgr Ba
Strona 1 z 1
Strona


 • Podmiot udostępniający: Urząd Gminy w Rzekuniu
 • Wytworzył(a)/ odpowiada za treść: Bartosz Podolak
 • Wprowadził(a): Monika Kurzych
 • Czas wytworzenia: 07-06-23 12:50
 • Czas udostępnienia: 02-12-23 23:39

Historia zmian

8312 Modyfikacja Zarządzenie Nr 40/2023 z 22-08-2023 13:58:52 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
8252 Modyfikacja Zarządzenie Nr 40/2023 z 08-08-2023 15:34:30 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
 2. Autor modyfikacji
8039 Modyfikacja Zarządzenie Nr 40/2023 z 31-07-2023 08:30:30 dokonane przez Tomasz Majewski
Zmiany
 1. Data modyfikacji
7997 Modyfikacja Zarządzenie Nr 40/2023 z 28-07-2023 09:28:51 dokonane przez Tomasz Majewski
Zmiany
 1. Data modyfikacji
 2. Autor modyfikacji
6440 Modyfikacja Zarządzenie Nr 40/2023 z 26-07-2023 07:54:58 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
4927 Modyfikacja Zarządzenie Nr 40/2023 z 26-07-2023 07:54:38 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
4908 Modyfikacja Zarządzenie Nr 40/2023 z 26-07-2023 07:52:57 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
 2. Autor modyfikacji
 3. Pola dodatkowe
2088 Dodanie Zarządzenie Nr 40/2023 z 15-06-2023 12:06:06 dokonane przez Tomasz Majewski
Zmiany
 1. Tytuł informacji
 2. Alias
 3. Tekst wstępny
 4. Tekst
 5. Stan
 6. Kategoria
 7. Data utworzenia
 8. Autor
 9. Inny autor
 10. Data modyfikacji
 11. Autor modyfikacji
 12. Data opublikowania
 13. Dostęp
Funkcje Biuletynu informacji Publicznej kontrolowane są przez pakiet rozszerzeń JooBIP 0.11.2