Zarządzenie Nr 43/2008 Wójta Gminy Rzekuń z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie zamiany nieruchomości.

Załącznik: zarzadzenie.43.2008.pdf

ZARZĄDZENIE NR 43/2008
Wójta Gminy w Rzekuniu
z dnia 16 grudnia 2008 r.
w sprawie zamiany nieruchomości
Na podstawie 2 ust. 1 Uchwały Nr XXIII/82/2007 Rady Gminy Rzekuń z
dnia 14 grudnia 2007 roku w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i
obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania
na okres dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego
Nr 18, poz. 720 z 2008 r.) i art. 37 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o
gospodarce nieruchomościami Gednolity tekst w Dz. U. Nr 261, poz. 2063 z 2004 r.
z późniejszymi zmianami zarządza m co następuje:
Wyrażam na dokonanie zamłany niżej wymienionych nieruchomości
położonych w obrębie Borawe, gmina Rzekuń stanowiących własność Gminy
Rzekuń oznaczonych numerami ewidencyjnymi działek: 1361/3, 1361/4, 1361/5,
1361/6, 1361/7, 1361/8, 1361/9 i 1361/11, na działki oznaczone numerami
ewidencyjnymi: 1008/1, 1005/1, 1004/1, 1001/1, 1000/1, 997/1, 996/1 oraz 994/2 i
994/3 stanowiącymi własność osób fizycznych — zgodnie z protokołami uzgodnień z
dnia 28 listopada 2008 r. stanowiącymi załączniki do niniejszego Zarządzenia..
Przeniesienie własności wyżej oznaczonych nieruchomości zostanie dokonane aktem
notarialnym zamiany, bez dopłat z obu stron..
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 • Czas wytworzenia: 28-02-24 16:27
 • Czas udostępnienia: 28-02-24 16:27

Historia zmian

7889 Modyfikacja Zarządzenie Nr 43/2008 z 26-07-2023 07:54:58 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
6376 Modyfikacja Zarządzenie Nr 43/2008 z 26-07-2023 07:54:38 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
 2. Autor modyfikacji
225 Dodanie Zarządzenie Nr 43/2008 z 16-05-2023 12:43:28 dokonane przez Tomasz Majewski
Zmiany
 1. Tytuł informacji
 2. Alias
 3. Tekst wstępny
 4. Tekst
 5. Stan
 6. Kategoria
 7. Data utworzenia
 8. Autor
 9. Inny autor
 10. Data modyfikacji
 11. Autor modyfikacji
 12. Data opublikowania
 13. Dostęp
Funkcje Biuletynu informacji Publicznej kontrolowane są przez pakiet rozszerzeń JooBIP 0.11.2