Zarządzenie Nr 46/2023 Wójta Gminy Rzekuń z dnia 4 lipca 2023 r. w sprawie odwołania obowiązujących zarządzeń w obliczu pandemii zakażeń wirusem SARS-COV-2

Treść zarządzenia: Zarzadzenie_Nr_46.pdf

ZARZĄDZENIE NR 46/2023
WÓJTA GMINY RZEKUŃ
z dnia 4 lipca 2023 r.
w sprawie odwołania obowiązujących zarządzeń w obliczu pandemii zakażeń wirusem SARS-CX)V-2
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r.
poz. 40 ze zm.), Rozporządzenia Ministra nrowia z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie odwołania na obszarze
Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. z 2022 r. poz 1027) oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia
z dnia 14 czerwca 2023 r. w sprawie odwołania na obszarze Rmczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia
epidemiologicznego (Dz. U. z 2023 r. 1 118) zarządzam, co następuje:
1. Od dnia 4 lipca 2(n3 r. tracą następujące Zarządzenia:
- Zarządzenie Nr 19/2020 Wójta Gminy Rzekuń z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie podjęcia działań
za•iegawczych w związku z zagrożeniem epidemiologicznym związanym z rozprzestrzenianiem się
koronawirusa SARS-CoV-2,
- Zarządzenie Nr Wójta Gminy Rzekuń z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie określenia szczególnych
form udzielania pomocy dla mieszkańców gminy Rzekuń w związku z sytuacją kryzysową w celu
zapobiegania rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej COVID-19,
- Zarządzenie Nr 42/2020 Wójta Gminy Rzekuń z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia
Nr 19/2020 Wójta Gminy Rzekuń z dnia 13 marca r. w sprawie podjęcia działań zapobiegawczych
w związku z zagrożeniem epidemiologicznym związanym z rozprzestrzenianiem się koronowirusa SARS-
cov-2,
- Zarządzenie Nr 51/2020 Wójta Gminy Rzekuń z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia
Nr 19/2020 Wójta Gminy Rzekuń z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie podjęcia działań zapobiegawczych
w związku z zagrożeniem epidemiologicznym związanym z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-
cnv-2,
- Zarządzenie Nr 109/2021 Wójta Gminy Rzekuń z dnia 2 września 2021 r. w sprawie wyznaczenia
koordynatora Gminnego do spraw transportu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2,
- Zarządzenie Nr 110/2021 Wójta Gminy Rzekuń z dnia 2 września 2021 r. w sprawie wyznaczenia
pracownika do obsługi telefonicznej punktu do spraw transportu do punktów szczepień przeciwko wirusowi
SARS-OV-2.
S 2.7- niniejszym zarządzeniem należy zapoznać wszystkich Mieszkańców, Kierowników jednostek
organizacyjnych podległych Gminie Rzekuń oraz wszystkich pracowników Urzędu Gminy w Rzekuniu
mrzez wywieszenie treści na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Rzekuniu oraz umieszczenie do
wiadomości na stronie internetowej Urzędu.
3. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.
4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
mgr Bartosz Podolak
'd: 20870A9S-EBB3-4332-A476-94CAE4CEE525. Podpisany • Podmiot udostępniający: Urząd Gminy w Rzekuniu
 • Wprowadził(a): Monika Kurzych
 • Czas wytworzenia: 17-07-23 12:34
 • Czas udostępnienia: 16-07-24 04:47

Historia zmian

8306 Modyfikacja Zarządzenie Nr 46/2023 z 22-08-2023 13:58:52 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
8246 Modyfikacja Zarządzenie Nr 46/2023 z 08-08-2023 15:34:30 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
 2. Autor modyfikacji
8033 Modyfikacja Zarządzenie Nr 46/2023 z 31-07-2023 08:30:30 dokonane przez Tomasz Majewski
Zmiany
 1. Data modyfikacji
7991 Modyfikacja Zarządzenie Nr 46/2023 z 28-07-2023 09:28:51 dokonane przez Tomasz Majewski
Zmiany
 1. Data modyfikacji
 2. Autor modyfikacji
6434 Modyfikacja Zarządzenie Nr 46/2023 z 26-07-2023 07:54:58 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
4921 Modyfikacja Zarządzenie Nr 46/2023 z 26-07-2023 07:54:38 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
4902 Modyfikacja Zarządzenie Nr 46/2023 z 26-07-2023 07:52:57 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
 2. Autor modyfikacji
 3. Pola dodatkowe
4775 Dodanie Zarządzenie Nr 46/2023 z 17-07-2023 12:34:35 dokonane przez Tomasz Majewski
Zmiany
 1. Tytuł informacji
 2. Alias
 3. Tekst wstępny
 4. Tekst
 5. Stan
 6. Kategoria
 7. Data utworzenia
 8. Autor
 9. Inny autor
 10. Data modyfikacji
 11. Autor modyfikacji
 12. Data opublikowania
 13. Dostęp
Funkcje Biuletynu informacji Publicznej kontrolowane są przez pakiet rozszerzeń JooBIP 0.11.2