Zarządzenie Nr 5/2009 Wójta Gminy Rzekuń z dnia 17 lutego 2009 r. w sprawie wdrożenia do stosowania w Urzędzie Gminy Rzekuń „Polityki bezpieczeństwa Urzędu Gminy Rzekuń” i „Instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy Rzekuń”.

Załączniki:

 • zarzadzenie.5.2009.pdf
  Zarządzenie nr 5/2ff)9
  Wójta Gminy Rzekuń
  z dnia 17 lutego 2009 r.
  w sprawie wdrożenia do stosowania w Urzędzie Gminy Rzekuń „Polityki bezpieczeństwa
  Urzędu Gminy Rzekuń” i „Instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do
  przetwarzania danych osobowych w Urz@zie Gminy Rzekuń".
  Na podstawie alt. 26 i 36 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o dany:h osobowych (tekst
  jednolity Dz U. z 2002 r.: Nr 101, poz 926 ze zm.) i 3: 4: 5 rozporządzenia Ministra Spraw
  Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania
  danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych: jakim powinny odpowiadać
  urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz U _ Nr 100:
  poz. 1024)
  zarządzam: co następuje:
  Wprowadzić „Politykę bezpieczeństwa Urzędu Gminy Rzekuń” i zarządzama systemem
  informatycznym służącym do przetwarzania danych w Urzędzie Gminy Rzekuń" do
  przestrzegania i stosowama przez pracowników Urzędu Gminy Rzekuń zgodnie z załącznikami
  nr 1 i 2 do zarządzenia.
  Zobowiązuję wszystkich pracowników Urzędu do się w terminie do 18 maja 2009 roku
  z treścią „Polityki bezpieczeństwa Urzędu Gminy Rzekuń” i zarządzania systemem
  informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy Rzekuń"
  potwierdzonego podpisem w stosownym wykazie oraz do przyjęcia i podpisania upoważnień
  zezwalaj ących na przetwarzanie danych osobowych.
  Wykoname zarządzema powierzam Kierownikowi Urzędu Stanu Cywilnego i Informatykowi
  Urzędu.
  Zarządzenie uchodzi w życie z dniem podpisama_

 • zarzadzenie.5.2009.zal1.pdf *
 • zarzadzenie.5.2009.zal1.zal3.zip *
 • zarzadzenie.5.2009.zal2.pdf *

* Ze względów bezpieczeństwa załącznik został ukryty.

 • Czas wytworzenia: 28-02-24 16:00
 • Czas udostępnienia: 28-02-24 16:00

Historia zmian

7882 Modyfikacja Zarządzenie Nr 5/2009 z 26-07-2023 07:54:58 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
6369 Modyfikacja Zarządzenie Nr 5/2009 z 26-07-2023 07:54:38 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
 2. Autor modyfikacji
232 Dodanie Zarządzenie Nr 5/2009 z 16-05-2023 12:43:28 dokonane przez Tomasz Majewski
Zmiany
 1. Tytuł informacji
 2. Alias
 3. Tekst wstępny
 4. Tekst
 5. Stan
 6. Kategoria
 7. Data utworzenia
 8. Autor
 9. Inny autor
 10. Data modyfikacji
 11. Autor modyfikacji
 12. Data opublikowania
 13. Dostęp
Funkcje Biuletynu informacji Publicznej kontrolowane są przez pakiet rozszerzeń JooBIP 0.11.2