Zarządzenie Nr 51/2023 Wójta Gminy Rzekuń z dnia 24 lipca 2023 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Urzędzie Gminy w Rzekuniu

Zarzadzenie_Nr_51.pdf

ZARZĄDZENIE NR 51/2023
WÓJTA GMINY RZEKUŃ
z dnia 24 lipca 2023 r.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę
przygotowawczą w Urzędzie Gminy w Rzekuniu
Na podstawie aft. 19 ust. 4 i 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U.
z 2022 r. poz. 530) oraz Zarządzenia nr 68/2019 Wójta Gminy Rzekuń z dnia 15 lipca 2019 r. w sprawie
sposobu przeprowadzenia służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę dla
pracowników Urzędu Gminy w Rzekuniu oraz kiemwników gminnych jednostek organizacyjnych zarządzam,
co następuje:
1. Powołuję Komisję Egzaminacyjną do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą
w następującym składzie:
- Krzysztof Zebrowski — Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej,
- Teresa Lepicka — Członek Komisji,
- Monika Kurzych — Członek Komisji,
- Anna Malinowska - Członek Komisji.
S 2. 1. Zadaniem komisji określonej w S I jest przeprowadzenie procedury egzaminacyjnej kończącej służbę
przygotowawczą w Urzędzie Gminy w Rzekuniu dla Pani Ewy Mech-Karpińskiej zatrudnionej na stanowisku
podinspektora ds. gospodarki odpadami i ochrony środowiska.
2. Przewodniczący Komisji odpowiedzialny jest za przebieg prac Komisji. Komisja Egzaminacyjna działa
zgodnie z zasadami określonymi w Zarządzeniu Nr 68/2019 Wójta Gminy Rzekuń z dnia 15 lipca 2019 r.
w sprawie sposobu przeprowadzenia słuzby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę
dla pracowników Urzędu Gminy w Rzekuniu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.
3. Wykonanie Zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Komisji Egzaminacyjnej.
4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do dnia zakończenia prac Komisji
tj. do ustalenia wyniku egzaminu.
mgr Ba
'd: 75C5C87D-7DDF4B6B-B654-F93B44FIOECl. Podpisany
Ola k

 

 • Podmiot udostępniający: Urząd Gminy w Rzekuniu
 • Wytworzył(a)/ odpowiada za treść: Bartosz Podolak
 • Wprowadził(a): Monika Kurzych
 • Czas wytworzenia: 24-07-23 12:52
 • Czas udostępnienia: 28-07-23 12:52

Historia zmian

8920 Modyfikacja Zarządzenie Nr 51/2023 z 29-09-2023 14:20:05 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
8301 Modyfikacja Zarządzenie Nr 51/2023 z 22-08-2023 13:58:52 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
8241 Modyfikacja Zarządzenie Nr 51/2023 z 08-08-2023 15:34:30 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
 2. Autor modyfikacji
8028 Modyfikacja Zarządzenie Nr 51/2023 z 31-07-2023 08:30:30 dokonane przez Tomasz Majewski
Zmiany
 1. Data modyfikacji
 2. Autor modyfikacji
8011 Dodanie Zarządzenie Nr 51/2023 z 28-07-2023 13:02:29 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Tytuł informacji
 2. Alias
 3. Tekst wstępny
 4. Stan
 5. Kategoria
 6. Data utworzenia
 7. Autor
 8. Data modyfikacji
 9. Autor modyfikacji
 10. Data opublikowania
 11. Dostęp
 12. Pola dodatkowe
Funkcje Biuletynu informacji Publicznej kontrolowane są przez pakiet rozszerzeń JooBIP 0.11.2