Zarządzenie Nr 53/2023 Wójta Gminy Rzekuń z dnia 2 sierpnia 2023 r. w sprawie powołania komisji ds. nadania stopnia awansu zawodowego - nauczyciela mianowanego

Zarzadzenie_Nr_53.pdf

ZARZĄDZENIE NR 53/2023
WÓJTA GMINY RZEKUŃ
z dnia 2 sierpnia 2023 r.
w sprawie powołania komisji ds. nadania stopnia awansu zawodowego - nauczyciela mianowanego
Na podstawie:art.9 b ust. 4 pkt 2 oraz art. 9g ust. 2, w związku art. 91 d pkt 2 i 3 ustawy
z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2023 r. poz. 984) zarządza sic, co następuje:
1. W celu nadania stopnia awansu zawodowego - nauczyciela mianowanego nauczycielom zatrudnionym
w gminnych szkołach powołuje sic komisje egzaminacyjne w składach:
l. do przeprowadzenia postępowania w sprawie wniosku złożonego przez nauczycielkę Szkoły
Podstawowej im. gen. Józefa Bema w Rzekuniu panią Martę Dumała
l) Waldemar Skurzyński
2) Jolanta Godlewska
3) Bogumiła Jarka
4) Małgorzata Żebrowska
- przewodniczący, przedstawiciel organu prowadzącego,
- członek, przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny
- członek, ekspert MEN,
- członek, ekspert MEN,
5) Ewa Borkowska — Sawicka - członek, Dyrektor Szkoły Podstawowej im. gen. Józefa Bema w Rzekuniu.
2. do przeprowadzenia postępowania w sprawie wniosku złożonego przez nauczycielkę Szkoły
Podstawowej w Ołdakach Panią Ewelinę Kuśmierczyk
1) Waldemar Skurzyński
2) Jolanta Godlewska
3) Bogumiła Jarka
4) Małgorzata Zebrowska
5) Robert Chorowicz
6) Sylwester Wocial
- przewodniczący, przedstawiciel organu prowadzącego,
- członek, przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny
- członek, ekspert MEN,
- członek, ekspert MEN,
- członek, przedstawiciel związku zawodowego ZNP
- członek, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Ołdakach
3. do przeprowadzenia postępowania w sprawie wniosku złożonego przez nauczycielkę Szkoły
Podstawowej w Ołdakach Panią Izabelę Czartoryską
I ) Waldemar Skurzyński
2) Jolanta Godlewska
3) Bogumiła Jarka
4) Małgorzata Zebrowska
5) Robert Chorowicz
6) Sylwester Wocial
- przewodniczący, przedstawiciel organu prowadzącego,
- członek, przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny
- członek, ekspert MEN,
- członek, ekspert MEN,
- członek, przedstawiciel związku zawodowego ZNP
- członek, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Ołdakach
4. do przeprowadzenia postępowania w sprawie wniosku złożonego przez nauczycielkę Szkoły
Podstawowej im. Mieczysława Czychowskiego w Dzbeninie panią Ewelinę Samul
l) Waldemar Skurzyński
2) Jolanta Godlewska
3) Bogumiła Jarka
4) Małgorzata Zebrowska
5) Małgorzata Cichocka
w Dzbeninie
- przewodniczący, przedstawiciel organu prowadzącego,
- członek, przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny
- członek, ekspert MEN,
- członek, ekspert MEN,
- członek, Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Mieczysława Czychowskiego
Strona I
ld: 1470DC91-FDE4-4EIF-B9B6-7B8C68AC620B. Ogłoszony

5. do przeprowadzenia postępowania w sprawie wniosku złożonego przez nauczycielkę Szkoły
Podstawowej im. Orła Białego w Borawem panią Katarzynę Kwiatkowską
l) Waldemar Skurzyński
2) Jolanta Godlewska
3) Bogumiła Jarka
4) Małgorzata Żebrowska
5) Krzysztof Dawid
- przewodniczący, przedstawiciel organu prowadzącego,
- członek, przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny
- członek, ekspert MEN,
- członek, ekspert MEN,
- członek, Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Borawem
6. do przeprowadzenia postępowania w sprawie wniosku złożonego przez nauczycielkę Szkoły
Podstawowej im. Armii Krajowej w Drwęczy Panią Justynę Nadolną
l) Waldemar Skurzyński
2) Jolanta Stachurska
3) Iwona Dąbrowska
4) Teresa Jarzyna
5) Ewa Szatanek
- przewodniczący, przedstawiciel organu prowadzącego,
- członek, przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny
- członek, ekspert MEN,
- członek, ekspert MEN,
- członek, Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowe w Drwęczy.
7. do przeprowadzenia postępowania w sprawie wniosku złożonego przez nauczyciela Szkoły Podstawowej
im. gen. Józefa Bema w Rzekuniu pana Artura Matyszczyka
l) Waldemar Skurzyński
2) Jolanta Stachurska
3) Iwona Dąbrowska
4) Teresa Jarzyna
- przewodniczący, przedstawiciel organu prowadzącego,
- członek, przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny
- członek, ekspert MEN,
- członek, ekspert MEN,
5) Ewa Borkowska — Sawicka - członek, Dyrektor Szkoły podstawowej im. gen. Józefa Bema w Rzekuniu
8. do przeprowadzenia postępowania w sprawie wniosku złożonego przez nauczycielkę Szkoły
Podstawowej im. gen. Józefa Bema w Rzekuniu Panią Małgorzatę Napiórkowską
I ) Waldemar Skurzyński
2) Jolanta Stachurska
3) Iwona Dąbrowska
4) Teresa Jarzyna
- przewodniczący, przedstawiciel organu prowadzącego,
- członek, przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny
- członek, ekspert MEN,
- członek, ekspert MEN,
5) Ewa Borkowska — Sawicka - członek, Dyrektor Szkoły podstawowej im. gen. Józefa Bema w Rzekuniu
9. do przeprowadzenia postępowania w sprawie wniosku złożonego przez nauczycielkę Szkoły
Podstawowej im. gen. Józefa Bema w Rzekuniu Panią Paulinę Mierzejewską
l) Waldemar Skurzyński
2) Jolanta Stachurska
3) Iwona Dąbrowska
4) Teresa Jarzyna
- przewodniczący, przedstawiciel organu prowadzącego,
- członek, przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny
- członek, ekspert MEN,
- członek, ekspert MEN,
5) Ewa Borkowska— Sawicka - członek, Dyrektor Szkoły Podstawowej im. gen. Józefa Bema w Rzekuniu
10. do przeprowadzenia postępowania w sprawie wniosku złożonego przez nauczycielkę Szkoły
Podstawowej im. gen. Józefa Bema w Rzekuniu Panią Kingę Babińską
l) Waldemar Skurzyński
2) Jolanta Stachurska
3) Iwona Dąbrowska
- przewodniczący, przedstawiciel organu prowadzącego,
- członek, przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny
- członek, ekspert MEN,
1470DC91-FDE4-4EIF-B9B6-7B8C68AC620B. Ogłoszony

4) Teresa Jamna
5) Ewa Borkowska — Sawicka
- członek, eksprt MEN,
- członek, Dyrektor Szkoły Podstawowej im. gen. Józefa Bema w Rzekuniu
I l. do przeprowadzenia postępowania w sprawie wniosku złożonego przez nauczycielkę Szkoły
Podstawowej im. Armii Krajowej w Drwęczy Panią Wioletę Zbiczyńską
) Waldemar Skurzyński
2) Jolanta
3) Katarzyna Staszczuk
• przewodniczący, organu prowadzącego,
- członek, przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny
- członek, ekspert MEN,
4) Krystyna Kiełczewska — Iwaniuk - członek, ekspert MEN,
5) Ewa Szatanek
- członek, Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowe w Drwęczy.
12. do przeprowadzenia postępowania w sprawie wniosku złożonego przez nauczycielkę Przedszkola
Samorządowego w Rzekuniu Panią Martę Myśkiewicz
1) Waldemar Skurzyński
2) Jolanta Godlewska
3) Katarzyna Staszczuk
- przewodniczący, organu prowadzącego,
- członek. przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny
- członek, ekspert MEN,
4) Krystyna Kiełczewska — Iwaniuk - członek, ekspert MEN,
5) Dxłuta Zięba
- członek. Dyrektor Szkoły Przedszkola Samorządowego w Rzekuniu
13. do przeprowadzenia postępowania w sprawie wniosku złożonego nauczycielkȚ Przedszkola
Samorządowego w Rzekuniu panią Paulinę Olkowską
l) Waldemar Skurzyński
2) Jolanta Godlewska
3) Katarzyna
- przewodniczący, przedstawiciel organu prowadzącego,
- członek. przedstawiciel organu sprawującego nadzór Fdagogiczny
- członek, ekspert MEN,
4) Krystyna Kiełczewska — Iwaniuk - członek, ekspert MEN,
5) Danuta Zięba
- członek, Dyrektor Szkoły Przedszkola Samorządowego w Rzekuniu
14. do przeprowadzenia postępowania w sprawie wniosku złożonego przez nauczycielkę Przedszkola
Samorządowego w Rzekuniu Panią Martynę Bębenek Cieślicką
I ) Waldemar Skurzyński
2) Jolanta Godlewska
3) Katarzyna Staszczuk
- przewodniczący, przedstawiciel organu prowad7Ącego,
- członek, przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny
- członek. ekspert MEN,
4) Krystyna Kiełczewska — Iwaniuk - członek, ekspe rt MEN ,
S) Danuta Zięba
- członek, Dyrektor Szkoły Przedszkola Samorądowego w Rzekuniu
S 2. Zadania komisji egzaminacyjnych, o których mowa w I określają przepisy ustawy z dnia 26 stycznia
1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2023 r. poz 984) oraz rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia
6 września 2022 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U.2022.1914
z dnia 2022.09.12).
S 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem
ld: 1470DC91-FDE4-4EIF.B9B6-7B8C6îAC620w Ogłoszony
Ola k
Strona 3

 • Podmiot udostępniający: Urząd Gminy w Rzekuniu
 • Wytworzył(a)/ odpowiada za treść: Bartosz Podolak
 • Wprowadził(a): Monika Kurzych
 • Czas wytworzenia: 03-08-23 10:45
 • Czas udostępnienia: 03-08-23 10:45

Historia zmian

8951 Modyfikacja Zarządzenie Nr 53/2023 z 09-10-2023 11:02:17 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
8918 Modyfikacja Zarządzenie Nr 53/2023 z 29-09-2023 14:20:05 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
8259 Modyfikacja Zarządzenie Nr 53/2023 z 08-08-2023 15:39:05 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
8258 Modyfikacja Zarządzenie Nr 53/2023 z 08-08-2023 15:35:44 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Tekst wstępny
 2. Tekst
 3. Data modyfikacji
8239 Modyfikacja Zarządzenie Nr 53/2023 z 08-08-2023 15:34:30 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
8217 Dodanie Zarządzenie Nr 53/2023 z 03-08-2023 10:50:34 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Tytuł informacji
 2. Alias
 3. Tekst wstępny
 4. Stan
 5. Kategoria
 6. Data utworzenia
 7. Autor
 8. Data modyfikacji
 9. Autor modyfikacji
 10. Data opublikowania
 11. Dostęp
 12. Pola dodatkowe
Funkcje Biuletynu informacji Publicznej kontrolowane są przez pakiet rozszerzeń JooBIP 0.11.2