Zarządzenie Nr 57/2023 Wójta Gminy Rzekuń z dnia 18 sierpnia 2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji ds. nadania stopnia awansu zawodowego - nauczyciela mianowanego 

Zarzadzenie_Nr_57.pdf

ZARZĄDZENIE NR 57/2023
WÓJTA GMINY RZEKUŃ
z dnia 18 sierpnia 2023 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji ds. nadania stopnia awansu zawodowego -
nauczyciela mianowanego
Na podstawie art. 9 b ust. 4 pkt 2 oraz art. 9 g ust. 2, w związku art. 91 d pkt 2 i 3 ustawy
z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2023 r. poz. 984) zarządza się, co następuje:
S 1. W zarządzeniu Nr 53/2023 Wójta Gminy Rzekuń z dnia 2 sierpnia 2023 r. w sprawie powołania
komisji ds. nadania stopnia awansu zawodowego - nauczyciela mianowanego S I ust. 2 pkt 5) otrzymuje
brzmienie „Marta Bączek — członek, przedstawiciel związku zawodowego ZNP' oraz S I ust. 3 pkt 5)
otrzymuje brzmienie „Maila Bączek — członek, przedstawiciel związku zawodowego ZNP”
S 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Wójt G
mgr Bartosz Podolak
Strona I
ld: 21 14254B-DE86-41B7-A39F-C0931F499642. Podpisany

 • Podmiot udostępniający: Urząd Gminy w Rzekuniu
 • Wytworzył(a)/ odpowiada za treść: Bartosz Podolak
 • Wprowadził(a): Monika Kurzych
 • Czas wytworzenia: 18-08-23 12:09
 • Czas udostępnienia: 18-08-23 12:09

Historia zmian

8947 Modyfikacja Zarządzenie Nr 57/2023 z 09-10-2023 11:02:17 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
8914 Modyfikacja Zarządzenie Nr 57/2023 z 29-09-2023 14:20:05 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
8299 Modyfikacja Zarządzenie Nr 57/2023 z 22-08-2023 13:58:52 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
8295 Dodanie Zarządzenie Nr 57/2023 z 18-08-2023 12:13:57 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Tytuł informacji
 2. Alias
 3. Tekst wstępny
 4. Tekst
 5. Stan
 6. Kategoria
 7. Data utworzenia
 8. Autor
 9. Data modyfikacji
 10. Autor modyfikacji
 11. Data opublikowania
 12. Dostęp
 13. Pola dodatkowe
Funkcje Biuletynu informacji Publicznej kontrolowane są przez pakiet rozszerzeń JooBIP 0.11.2