Zarządzenie Nr 57/2024 Wójta Gminy Rzekuń z dnia 9 maja 2024 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Rzekuniu 

Treść zarządzenia: Zarzadzenie_nr_57.pdf

ZARZĄDZENIE NR 57/2024
WÓJTA GMINY RZEKUŃ
z dnia 9 maja 2024 r.
w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Rzekuniu
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt.5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2024,
poz. 609) w zw. z art. 21 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.2022,
poz. 530) zarządzam, co następuje:
S 1. Powierza się Pani Joannie Małgorzacie Wołynek pracownikowi Centrum Usług Wspólnych
w Rzekuniu pełnienie obowiązków Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Rzekuniu na okres od dnia
10 maja 2024 r. do dnia powołania Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Rzekuniu lecz nie dłużej niż do
dnia 9 sierpnia 2024 r.
2. Udziela się pełnomocnictwa Pani Joannie Małgorzacie Wołynek pełniącej obowiązki Dyrektora
Centrum Usług Wspólnych w Rzekuniu w zakresie:
I. składania oświadczeń woli w imieniu Gminy Rzekuń w zakresie działania kierowanej jednostki,
2. zaciągania zobowiązań w imieniu Gminy Rzekuń w ramach planu finansowego kierowanej jednostki,
3. realizowania praw i obowiązków Dyrektora w stosunku do zatrudnionych w CUW' pracowników,
4. dokonywania w stosunku do dyrektorów placówek oświatowych, czynności z zakresu prawa pracy
z wyjątkiem: nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy, jak również zmiany wynagrodzenia,
5. reprezentowania Gminy Rzekuń przed sądami, organami administracji publicznej, organami
egzekucyjnymi we wszystkich postępowaniach sądowych, administracyjnych egzekucyjnych związanych
z działalnością Centrum Usług Wspólnych w Rzekuniu.
S 3. Pełnomocnictwo jest ważne w okresie powierzenia obowiązków Pani Joannie Małgorzacie Wołynek na
stanowisku Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Rzekuniu.
S 4.. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.
S 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
WÓ T
mgr Bartosz Podolak
ld: 980AA788-ED274BF9-925E-BDB78BOA9500. Podpisany

 • Podmiot udostępniający: Urząd Gminy w Rzekuniu
 • Wytworzył(a)/ odpowiada za treść: Bartosz Podolak
 • Wprowadził(a): Monika Kurzych
 • Czas wytworzenia: 09-05-24 14:46
 • Czas udostępnienia: 09-05-24 14:46

Historia zmian

12312 Modyfikacja Zarządzenie Nr 57/2024 z 29-05-2024 09:25:27 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
12271 Modyfikacja Zarządzenie Nr 57/2024 z 23-05-2024 14:15:45 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
12175 Modyfikacja Zarządzenie Nr 57/2024 z 09-05-2024 14:53:19 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
12174 Dodanie Zarządzenie Nr 57/2024 z 09-05-2024 14:53:18 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Tytuł informacji
 2. Alias
 3. Tekst wstępny
 4. Tekst
 5. Stan
 6. Kategoria
 7. Data utworzenia
 8. Autor
 9. Data modyfikacji
 10. Autor modyfikacji
 11. Data opublikowania
 12. Dostęp
 13. Pola dodatkowe
Funkcje Biuletynu informacji Publicznej kontrolowane są przez pakiet rozszerzeń JooBIP 0.11.2