Zarządzenie Nr 60/2023 Wójta Gminy Rzekuń z dnia 23 sierpnia 2023 r. w sprawie zmian w składzie Zespołu Interdyscyplinarnego 

Treść zarządzenia: Zarzadzenie_Nr_60.pdf

ZARZĄDZENIE NR 60/2023
WÓJTA GMINY RZEKUŃ
z dnia 23 sierȚnia 2023 r.
w sprawie zmian w składzie Zespołu Interdyscyplinarnego
Na podstawie art. 30 ust. I ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 203
poz. 40ze zm.), art. 9a ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemcą domowej (Dz. U.
2021 poz. 1249, 2023 r. POZ. 289 ze zm.), Uchwały Nr VII/46/2011 Rady Gminy Rzekuń z dnia 31 marca
201 1 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz
warunków jego funkcjonowania zarządzam, co następuje:
S 1. Odwołuje się ze składu Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie
powołanego Zarządzeniem Nr 57/2022 Wójta Gminy Rzekuń zdnia 14 czerwca 2022 r. w sprawie zmian
w składzie Zespołu Interdyscyplinarnego:
I ) panią Marię Ciunowicz — przedstawiciela OŚrCMika pomocy Społecznej w Rzekuniu,
2) Panią Milenę Ścibek — przedstawiciela Ośrcxlka pomocy SIM)łecznej w Rzekuniu, kĘdącą Przev.ăniczącym
Zespołu Interdyscyplinarnego.
2. Powołuje się przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie Panią Izabelę Siennicką.
S 3. Po dokonaniu zmian składu Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy
w rcxlzinie w Gminie Rzekuń stanowi:
l) Sylwester Wocial — Szkoła Podstawowa w Ołdakach,
2) Małgorzata Cichocka — Szkoła im. Mieczysława Czychowskiego w
3) Hanna Grądzka — Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy w Ostrołęce,
4) Marta Pietras — Sąd Rejonowy w Ostrołęce, Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej,
5) Aneta Błoch — Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Rzekuń,
6) Izabela Siennicka — Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Rzekuniu, Ośrcxlek
Pomocy Społecznej w Rzekuniu,
7) Magdalena Choroszewska — Ośrodek Pomocy SEN)lecznej w Rzekuniu,
8) Teresa Długołęcka — Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Przychodnia Lekarska w Rzekuniu,
9) Piotr Góralczyk — Komenda Miejska Policji w Ostrołęce,
10) mi. asp. Kornelia Suchodolska-Krysińska — Komenda Miejska policji w Ostrołęce,
I l) asp. Szt. Tomasz Olesiński — Komenda Miejska Policji w Ostrołęce,
4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
mgr Ba
'd: 2921BFBC-4C6Đ4509-8C3A-AE883DE5018B. Podpisany
Podolak
Strona I

 • Podmiot udostępniający: Urząd Gminy w Rzekuniu
 • Wytworzył(a)/ odpowiada za treść: Bartosz Podolak
 • Wprowadził(a): Monika Kurzych
 • Czas wytworzenia: 23-08-23 09:55
 • Czas udostępnienia: 23-08-23 09:55

Historia zmian

8795 Modyfikacja Zarządzenie Nr 60/2023 z 15-09-2023 08:29:24 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
8794 Modyfikacja Zarządzenie Nr 60/2023 z 15-09-2023 08:29:21 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Tekst
 2. Data modyfikacji
8747 Dodanie Zarządzenie Nr 60/2023 z 08-09-2023 09:58:47 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Tytuł informacji
 2. Alias
 3. Tekst wstępny
 4. Tekst
 5. Stan
 6. Kategoria
 7. Data utworzenia
 8. Autor
 9. Data modyfikacji
 10. Autor modyfikacji
 11. Data opublikowania
 12. Dostęp
 13. Pola dodatkowe
Funkcje Biuletynu informacji Publicznej kontrolowane są przez pakiet rozszerzeń JooBIP 0.11.2