Zarządzenie Nr 61/2023 Wójta Gminy Rzekuń z dnia 24 sierpnia 2023 r w sprawie zatwierdzenia Dokumentacji bezpieczeństwa systemu teleinformatycznego dla bezpiecznego stanowiska komputerowego "........" i udzielenia akredytacji bezpieczeństwa teleinformatycznego dla wydzielonego systemu teleinformatycznego dla przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli "......................."

Treść zarządzenia: Zarzadzenie_Nr_61.pdf

ZARZĄDZENIE NR 61/2023
WÓJTA GMINY RZEKUŃ
z dnia 24 sierpnia 2023 r.
w sprawie zatwierdzenia Dokumentacji bezpieczeństwa systemu teleinformatycznego dla bezpiecznego
i udzielenia akredytacji bezpieczeństwa teleinformatycznego dla
stanowiska komputerowego
wyăelonego systemu teleinformatycznego dla przetwarzania inOrmacji niejawnych 0 klauzuli
Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 199-0 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 r.
pz. 40 ze zm.) oraz art. 48 ust. 9 ustawy zdnia 5 sierpnia 2010 roku o (N:hronie informacji niejawnych (tj.
I».U. z 2023 r. poz. 756 ze zm.) i Rozporądzenia prezesa Rady Ministrów zdnia 20 lipca 2011 roku
w sprawie pcxlstawowych wymagań bezpieczeństwa teleinformatycznego (Dz U. nr 159. poz. 948) zarządzam,
co następuje:
1. Z dniem 25 sierpnia 2023 roku i wprowadzam do uÔ'tku nw. Dokumentacjș
bezpieczeństwa systemu teleinformatycznego dla Bezpiecznego stanowiska komputerowego
w Urzędzie Gminy w Rzekuniu oraz do jej przestrzegania wszystkich użytkowników
wydzielonego systemu teleinformatycznego do niejawnych o klauzuli
dla wydzielonego systemu teleinformatycznego
2. Szczególne wymagania
w Urzędzie Gminy w Rzekuniu do przetwarzania inforrnacji niejawnych o klauzuli
załącznik nr I do niniejszego zarządzenia (nie podlega publikacji w Blp).
dla wydzielonego systemu teleinformatycznego
3. Procedury bezpieczenej eksploatacji
stanowią
w Urzędzie Gminy w Rzekuniu do przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli
załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia (nie podlega publikacji w BIP).
S 2. Udzielam zdniern 25 sierpnia 2023 roku akredytacji bezpieczeństwa teleinfonnatycznego do
, dla wydzielonego systemu teleinformatycznego
przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli
na okres
w Urzędzie Gminy w Rzekuniu, oznaczonego
S 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Pełnomocnikowi ds. Ochrony Informacji Niejawnych Urzędu
Gminy w Rzekuniu.
S 4. Zarządzenie wchodzi w ącie z dniem y)dpisania.
w
mgr Bartosz podołu k
Strona I
ld: 13C6EEBo-A613-46FB.AE2S-187D795936EE. PNIpisuny

 • Podmiot udostępniający: Urząd Gminy w Rzekuniu
 • Wytworzył(a)/ odpowiada za treść: Bartosz Podolak
 • Wprowadził(a): Monika Kurzych
 • Czas wytworzenia: 24-08-23 09:59
 • Czas udostępnienia: 24-08-23 09:59

Historia zmian

8857 Modyfikacja Zarządzenie Nr 61/2023 z 25-09-2023 12:14:11 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Tekst
 2. Data modyfikacji
8854 Modyfikacja Zarządzenie Nr 61/2023 z 25-09-2023 11:57:07 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Tekst wstępny
 2. Tekst
 3. Stan
 4. Data modyfikacji
 5. Data opublikowania
 6. Pola dodatkowe
8753 Dodanie Zarządzenie Nr 61/2023 z 08-09-2023 12:45:29 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Tytuł informacji
 2. Alias
 3. Tekst wstępny
 4. Stan
 5. Kategoria
 6. Data utworzenia
 7. Autor
 8. Data modyfikacji
 9. Autor modyfikacji
 10. Dostęp
 11. Pola dodatkowe
Funkcje Biuletynu informacji Publicznej kontrolowane są przez pakiet rozszerzeń JooBIP 0.11.2