Zarządzenie Nr 61/2024 Wójta Gminy Rzekuń z dnia 22maja 2024 r. w sprawie zmian w składzie Zespołu Interdyscyplinarnego 

Treść zarządzenia: Zarzadzenie_Nr_61.pdf

ZARZĄDZENIE NR 61/2024
WÓJTA GMINY RZEKUŃ
z dnia 22 maja 2024 r.
w sprawie zmian w składzie Zespołu Interdyscyplinarnego
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz Uz 2024 r.
poz609 ze zm.), art.9a ust2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej (Dz.
U 2024r. poz424 ze zm.) Uchwały Nr LXVI/498/2023 Rady Gminy Rzekuń zdnia 18 sierpnia 2023 r.
w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwolywania członków Zespołu Interdyscyplinarnego
w Rzekuniu oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania zarządzam, co następuje:
S 1. Odwołuje się ze składu Zespołu Interdyscyplinarnego ds Przeciwdziałania Przemocy Domowej
powołanego Zarządzeniem 65/2023 Wójta Gminy Rzekuń zdnia 20 września 2023 r. w sprawie zmian
w składzie Zespołu Interdyscyplinarnego:
l) pana Waldemara Skurzyńskiego — n:prezentanta Centrum Usług Wspólnych w Rzekuniu (Porozumienie
zawarte w dniu 1 1 września 2023 r. z Centrum Usług Wspólnych w Rzekuniu zostało rozwiązane)
2) pana Tomasza Chrzanowskiego — reprezentanta Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w Rzekuniu
3) panią Anetę Błoch — reprezentanta Ośrodka pomocy Społecznej w Rzekuniu
2. powołuje się do składu Zespołu Interdyscyplinarnego ds Przeciwdziałania Przemocy Domowej:
1) Panią Gabrielę Suchecką — reprezentanta Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzekuniu
2) Panią Anetę Błoch - reprezentanta Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w
S 3. PO dokonaniu zmian skład Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania przemocy Domowej
w Rzekuniu stanowią:
l) Pan Sylwester Wocial — jako reprezentanta Szkoły Podstawowej w Ołdakach,
2) pani Hanna Grądzka — jako reprezentanta Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy w Ostrołęce,
3) Pani Mafia Pietras — jako reprezentanta Sądu Rejonowego w Ostrołęce, Zespołu Kuratorskiej Służby
Sądowej,
4) pani paulina Polak - jako reprezentanta Sądu Rejonowego w Ostrołęce, Zespołu Kuratorskiej Służby
5) pani Danuta Jachimowska - jako reprezentanta Sądu Rejonowego w Ostrołęce, Zespołu Kuratorskiej
Służby Sądowej ,
6) Pan Norbert Dawidczyk — jako reprezentanta Sądu Rejonowego w Ostrołęce, Zespołu Kuratorskiej Służby
Sądowej,
7) Pani Katarzyna Grzymała — jako reprezentanta Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzekuniu,
8) Pani Aneta Błoch — jako reprezentanta Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w Rzekuniu
9) Pani Izabela Siennicka — jako reprezentanta Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzekuniu,
10) Pani Magdalena Choroszewska - jako reprezentanta Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzekuniu,
11) Katarzyna Długokęcka — jako reprezentanta Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej, Przychodni
Lekarskiej w Rzekuniu,
12) nadkom. Piotr Góralczyk — jako reprezentanta Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce,
13) Gabriela Suchcicka — jako reprezentanta Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzekuniu,
ld: C543B8C6-4E18-4F66-9C13-FE05240780E8. Przyjęty
Strona I

S 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
mgr Ba
ld: C543B8C6-4E18-4F66-9C13.FEOs240780E8. Przyjęty
sz Podolak

 • Podmiot udostępniający: Urząd Gminy w Rzekuniu
 • Wytworzył(a)/ odpowiada za treść: Bartosz Podolak
 • Wprowadził(a): Monika Kurzych
 • Czas wytworzenia: 23-05-24 14:30
 • Czas udostępnienia: 23-05-24 14:30

Historia zmian

12308 Modyfikacja Zarządzenie Nr 61/2024 z 29-05-2024 09:25:27 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
12276 Modyfikacja Zarządzenie Nr 61/2024 z 23-05-2024 14:31:49 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
12275 Dodanie Zarządzenie Nr 61/2024 z 23-05-2024 14:31:48 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Tytuł informacji
 2. Alias
 3. Tekst wstępny
 4. Tekst
 5. Stan
 6. Kategoria
 7. Data utworzenia
 8. Autor
 9. Data modyfikacji
 10. Autor modyfikacji
 11. Data opublikowania
 12. Dostęp
 13. Pola dodatkowe
Funkcje Biuletynu informacji Publicznej kontrolowane są przez pakiet rozszerzeń JooBIP 0.11.2