Zarządzenie Nr 65/2023 Wójta Gminy Rzekuń z dnia 20 września 2023 r. w sprawie powołania Członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Rzekuń 

Treść zarządzenia: Zarzadzenie_Nr_65.pdf

ZARZĄDZENIE NR 65/2023
WÓJTA GMINY RZEKUŃ
z dnia 20 września 2023 r.
w sprawie powołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Rzekuń
Na podstawie art. 9a ust. 2 ustawy z dnia 29 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej (t.j.Dz.U
z 2021 1249 ze zm.) oraz Uchwały Nr LXV 1/498/2023r. Rady Gminy Rzekuń z dnia18 sierpnia 2023 r.
w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz
warunków jego funkcjonowania zarządzam, co następuje:
S 1. Do składu Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Rzekuń powołuje się osoby:
l) Sylwester Wocial — jako reprezentant Szkoły podstawowej w Ołdakach,
2) Hanna Grądzka — jako reprezentant Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy w Ostrołęce,
3) Marta Pietras — jako reprezentant Sądu Rejonowego w Ostrołęce, Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej,
4) Paulina Polak - jako reprezentant Sądu Rejonowego w Ostrołęce, Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej,
5) Danuta Jachimowska - jako reprezentant Sądu Rejonowego w Ostrołęce, Zespołu Kuratorskiej Służby
Sądowej,
6) Norbert Dawidczyk — jako Sądu Rejonowego w Ostrołęce, ZEspolu Kuratorskiej Służby
Sądowej,
7) Katarzyna Grzymała — jako reprezentant Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzekuniu,
8) Aneta — jako reprezentant Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzekuniu,
9) Izabela Siennicka— jako Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzekuniu,
10) Magdalena Choroszewska - jako reprezentant Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzekuniu,
11) Katarzyna Długołęcka — jako reprezentant Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej, Przychodni
Lekarskiej w Rzekuniu,
12) nadkom. Piotr Góralczyk — jako reprezentant Komendy Miejskiej Policji w
13) Tomasz Chrzancrwski — jako reprezentant Gminnej Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
14) Waldemar Skurzyński — jako reprezentant Centrum Usług w Rzekuniu.
2. Traci moc zarządzenie Nr 60/2023 z 23 sierpnia 2023 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania
i odwoływania członków Interdyscyplinarnego oraz warunków jego funkcjonowania oraz zarządzenie
57/2022 z dnia 14 czerwca 2022 r. w sprawie zmian w składzie Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw
przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminę Rzekuń.
3. Obsługę organizacyjno-techniczną Zespołu Interdyscyplinarnego zapewnia Ośrodek Pomocy
Społecznej w Rzekuniu.
S 4. Zarządzenie w Zycie z dniem podpisania.
mgr Bartosz Podolak
ld: SOFA774B-FA62413F-B972-72DE40913706. Podpisany

 • Podmiot udostępniający: Urząd Gminy w Rzekuniu
 • Wytworzył(a)/ odpowiada za treść: Bartosz Podolak
 • Wprowadził(a): Monika Kurzych
 • Czas wytworzenia: 20-09-23 09:19
 • Czas udostępnienia: 20-09-23 09:19

Historia zmian

8890 Modyfikacja Zarządzenie Nr 65/2023 z 28-09-2023 09:23:48 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
8889 Dodanie Zarządzenie Nr 65/2023 z 28-09-2023 09:23:46 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Tytuł informacji
 2. Alias
 3. Tekst wstępny
 4. Tekst
 5. Stan
 6. Kategoria
 7. Data utworzenia
 8. Autor
 9. Data modyfikacji
 10. Autor modyfikacji
 11. Data opublikowania
 12. Dostęp
 13. Pola dodatkowe
Funkcje Biuletynu informacji Publicznej kontrolowane są przez pakiet rozszerzeń JooBIP 0.11.2