Zarządzenie nr 7/2008 Wójta Gminy Rzekuń z dnia 10 marca 2008 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie przebudowy nawierzchni na działkach: 314, 324, 326, 322 w miejscowości Drwęcz.

Załącznik: zarzadzenie.7.2008.pdf
ZARZĄDZENIE NR 7n008
Wójta Gminy Rzekuń
z dnia 10.03.2008 r
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenła o
udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na
wykonanie przebudowy nawierzchni dróg na działkach : 314 , 324 , 326 , 322 w
miejscowości Drwęcz
Na art. 19 ust. I ustawy prawo zamówień publicmych
(Dz.U.Nr 19,poz. 177 z póżn.zm.)- zarządza się , co następuje.
Powołuję Komisję przetargową w składzie•
I . Krzysztof Parzychowski - Przewodniczący
2. Mirosława Mierzejewska — Sekretarz
3. Teresa Łępicka -Członek
4.Kazimierz Jastrzębski -Członek
5. Tomasz Kaczymski - Członek
Do zadań komisji należy
I .Przygotowame o udzielenie zamówienia.
2. Ocena spełnienia przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu.
3 .Badanie i ocena złożonych ofert
Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.
Zarządzenie wchcxlzi w życie z dniem podpłsania.
Inż. Bogusła
Wójt

 • Czas wytworzenia: 16-06-24 03:45
 • Czas udostępnienia: 16-06-24 03:45

Historia zmian

7924 Modyfikacja Zarządzenie nr 7/2008 z 26-07-2023 07:54:58 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
6411 Modyfikacja Zarządzenie nr 7/2008 z 26-07-2023 07:54:38 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
 2. Autor modyfikacji
190 Dodanie Zarządzenie nr 7/2008 z 16-05-2023 12:43:28 dokonane przez Tomasz Majewski
Zmiany
 1. Tytuł informacji
 2. Alias
 3. Tekst wstępny
 4. Tekst
 5. Stan
 6. Kategoria
 7. Data utworzenia
 8. Autor
 9. Inny autor
 10. Data modyfikacji
 11. Autor modyfikacji
 12. Data opublikowania
 13. Dostęp
Funkcje Biuletynu informacji Publicznej kontrolowane są przez pakiet rozszerzeń JooBIP 0.11.2