Zarządzenie Nr 7/2024 Wójta Gminy Rzekuń z dnia 23 stycznia 2024 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ogłoszenia konkursu  na wolne stanowisko urzędnicze inspektora ds. gospodarki gruntami 

Treść zarządzenia: Zarzadzenie_Nr_7.pdf

ZARZĄDZENIE NR 7/2024
WÓJTA GMINY RZEKUŃ
z dnia 23 stycznia 2024 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie ogłoszenia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze inspektora ds.
gospodarki gruntami
Na podstawie art. 33 ust 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (to. Dz. U. z 2023 r.,
poz. 40 ze zm.), art. I I ust. I i art. 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych
(t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 530) zarządzam, co następuje:
W Zarządzeniu Nr 1/2024 Wójta Gminy Rzekuń z dnia 8 stycznia 2024 r. w sprawie ogłoszenia konkursu
na wolne stanowisko urzędnicze inspektora ds. gospodarki gruntami S 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie "Katarzyna
Siok- Członek Komisji”.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Pm3pisany
mgr Bartosz Podolak

 • Podmiot udostępniający: Urząd Gminy w Rzekuniu
 • Wytworzył(a)/ odpowiada za treść: Bartosz Podolak
 • Wprowadził(a): Monika Kurzych
 • Czas wytworzenia: 23-01-24 12:13
 • Czas udostępnienia: 23-01-24 12:13

Historia zmian

9550 Modyfikacja Zarządzenie Nr 7/2024 z 23-01-2024 12:17:22 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
9549 Dodanie Zarządzenie Nr 7/2024 z 23-01-2024 12:17:17 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Tytuł informacji
 2. Alias
 3. Tekst wstępny
 4. Tekst
 5. Stan
 6. Kategoria
 7. Data utworzenia
 8. Autor
 9. Data modyfikacji
 10. Autor modyfikacji
 11. Data opublikowania
 12. Dostęp
 13. Pola dodatkowe
Funkcje Biuletynu informacji Publicznej kontrolowane są przez pakiet rozszerzeń JooBIP 0.11.2