Zarządzenie nr 70/2007 Wójta Gminy Rzekuń z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie zamiany nieruchomości.

Załącznik:zarzadzenie.70.2007.pdf

ZARZĄDZENIE NR 70/2007
Wójta Gminy w Rzekuniu
Z dnia 28 listopada 2007 r.
w sprawie zamiany nieruchomości
Na podstawie S 2 ust. 1 Uchwały Nr 111/8/98 Rady Gminy w Rzekuniu z
dnia 3 grudnia 1998 roku w spraqie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania
niemchomości gruntowych oraz ich wydzieržaqiania i najmu na okres dłuższy niż 3
lata, a także art. 37 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
niemchomościami (jedn. tekst w Dz. U. Nr 261, poz. 2063 z 2004 r. z póżn.zm. ),
zarządzam co następuje:
VVyražam zgodę na dokonanie zamiany niżej wymienionych nieruchomości
położonych w obrębie wsi Laskowiec, gmina Rzekuń: działki gruntu stanoqiące
własność Bożeny i Wiesłav,a małż. Kisiel o powierzchni ogólnej 1279 m2 oznaczone
numerami eqidencyjnymi 327/29, 285/6 i 285/8, ktróre zostały Myznaczone na drogi
gminne, zamienić na działkę budowlaną o powierzchni 1100 m2 oznaczoną numerem
eqidencyjnym 306/4 i działkę oznaczoną Nr 327/23 0 powierzchni 1963 m2
stanoqiące własność Gminy Rzekuń, położoną w strefie uciążliwości linii
energetycznej uysokiego napięcia.
Przeniesienie własności uyžej oznaczonych nieruchomości zostanie dokonane aktem
notarialnym zamiany, bez dopłat - zgodnie z ustaleniami zawartmi w protokole
uzgodnień z dnia 12 listopada 2007 roku.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 • Podmiot udostępniający: Urząd Gminy w Rzekuniu
 • Wprowadził(a): Tomasz Majewski
 • Czas wytworzenia: 16-05-23 14:10
 • Czas udostępnienia: 16-05-23 14:10

Historia zmian

7941 Modyfikacja Zarządzenie nr 70/2007 z 26-07-2023 07:54:58 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
6428 Modyfikacja Zarządzenie nr 70/2007 z 26-07-2023 07:54:38 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
 2. Autor modyfikacji
 3. Pola dodatkowe
1672 Modyfikacja Zarządzenie nr 70/2007 z 16-05-2023 14:10:25 dokonane przez Tomasz Majewski
Zmiany
 1. Data utworzenia
 2. Data modyfikacji
 3. Data opublikowania
 4. Pola dodatkowe
173 Dodanie Zarządzenie nr 70/2007 z 15-05-2023 11:31:47 dokonane przez Tomasz Majewski
Zmiany
 1. Tytuł informacji
 2. Alias
 3. Tekst wstępny
 4. Tekst
 5. Stan
 6. Kategoria
 7. Data utworzenia
 8. Autor
 9. Inny autor
 10. Data modyfikacji
 11. Autor modyfikacji
 12. Data opublikowania
 13. Dostęp
Funkcje Biuletynu informacji Publicznej kontrolowane są przez pakiet rozszerzeń JooBIP 0.11.2