Zarządzenie nr 75/2007 Wójta Gminy Rzekuń z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2007 rok.

Załączniki:
 • zarzadzenie.75.2007.pdf
  ZARZĄDZENIE Nr75/2007
  WÓJTA GMINY RZEKUŃ
  z dnia 27 grudnia 2007r_
  w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2007 rok
  Na podstawie alt. 188 ust. 1 pkt_l ustovy z dnia 30 czenvca 2005r
  o finansach publicznych Dz. U Nr 249, poz 2104 ze zm./ i 10 Uchwały Nr Rady
  Gminy Rzekuń z dnia 12 stycznia 2007r_ w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2007 rok
  zarządzam, co następuje;
  Dokonać zmian w budżecie Gminy na 2007 rok;
  a zwiększając wydatki ogółem o
  b/ zmniejszając urydatki ogółem o
  35.100,00 zł
  35.100,00 zł
  zgodnie z załącznikiem nr 1 do Zarządzenia
  Budżet po zmianach, o których mowa w ust 1 będzie •wy•nosił,
  2.
  2.
  a/ po stronie dochodów
  w tym zadania zlecone
  b/ po stronie •wydatków
  w tym zadania zlecone
  18.785.040,00zł
  2.935.637,00zł
  23.098.808,00zł
  2.935.637,00zł
  Zarządzeme wchodzi w życie z dniem podpisania i w roku budžeto•wym 2007.
  Wójt Gminy niezwłocznie ogłosi niniejsze zarządzenie w trybie przewidzianym dla aktów
  prawa mł ejscowego_
  Wójt Gminy

 • zarzadzenie.75.2007.zal1.pdf
  Zał Nr 1
  do Zarządzenia Nr 75/2007
  Wójta Gminy Rzekuń
  z dnia 27 rudnia 2007r
  W datki
  T.vi ksz mnie sz
  Rozdz
  Dział
  600
  60016
  421
  70095
  Treść
  rogi publiczne gminne
  kup materiałów wyłM)saženia
  ozostała działalność
  75818
  80101
  80104
  BOI 10
  4300 kup usług pozostahŕch
  ezerwy ogólne i celowe
  4810 Rezerwy
  koły
  4010 ynagrodzenia osobowe pracowników
  4260 kup energii
  4300 kup usług pozostahŕch
  4430 Rózne opłaty i składki
  rzedszkola
  4210 kup materiałów i wyłM)saženia
  4300 kup usług pozostahŕch
  Imnazja
  4010 ynagrodzenia osobowe pracowników
  4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne
  4110 kładki na ubezpieczenia społeczne
  4210 kup materiałów I wyłM)saženia
  4260 kup energii
  4410 Pcdróže służbowe krajowe
  4740
  85401
  3020
  4010
  4300
  90015
  4300
  akup materiałów papiem czych do sprzętu
  rukarskłego i urzadzefi kserograficznych
  wietlice szkolne
  ydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń
  ynagrodzenia osobowe pracowników
  kup usług pozostahŕch
  świetlenie ulic, placów i dróg
  kup usług pozostahŕch
  gółem
  4 500,0
  4 500,0
  5 ooo,o
  5 ooo,o
  17 800,0
  15 ooo,o
  2 500,0
  300,0
  100,0
  100,0
  2 200,0
  1 200,0
  300,0
  600,0
  100,0
  500,0
  200,0
  300,0
  5 000 0
  5 ooo,o
  5 ooo,o
  35 100,0
  14 500,00
  14 500,00
  17 800,00
  15 ooo,oo
  2 500,00
  300,00
  100,00
  100,00
  2 200,00
  700,00
  500,00
  1
  500,00
  500,00
  35 100,00


 • Czas wytworzenia: 15-07-24 01:25
 • Czas udostępnienia: 15-07-24 01:25

Historia zmian

7936 Modyfikacja Zarządzenie nr 75/2007 z 26-07-2023 07:54:58 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
6423 Modyfikacja Zarządzenie nr 75/2007 z 26-07-2023 07:54:38 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
 2. Autor modyfikacji
178 Dodanie Zarządzenie nr 75/2007 z 16-05-2023 12:43:00 dokonane przez Tomasz Majewski
Zmiany
 1. Tytuł informacji
 2. Alias
 3. Tekst wstępny
 4. Tekst
 5. Stan
 6. Kategoria
 7. Data utworzenia
 8. Autor
 9. Inny autor
 10. Data modyfikacji
 11. Autor modyfikacji
 12. Data opublikowania
 13. Dostęp
Funkcje Biuletynu informacji Publicznej kontrolowane są przez pakiet rozszerzeń JooBIP 0.11.2