Zarządzenie nr 76/2007 Wójta Gminy Rzekuń z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.

Załącznik:zarzadzenie.76.2007.pdf
ZARZĄ D ZE NIE NR 76/2007
Wójta Gminy Rzekuń
z dnia 28 grudnia 2007 roku
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości
Na podstawie S 2 ust 1 i S 3 ust. 2 Uchwały Nr 111/8/98 Rady Gminy w Rzekuniu
z dma 03 grudnia 1998 r. w sprawie określema zasad nabycia, zbycia i obciążania
nieruchomości gruntovv-ych oraz ich xydzieržawiania i najmu na okres dłuższy niž 3 lata
oraz Uchwały Nr V/ 16/2003 Rady Gminy Rzekuń z dnia 29 stycznia 2003 r. zmieniającej
w/w Uchwałę, a takze art 37 ust. 2 pkt 2 w związku z art. 6 pkt 3 ustawy z dnia 21
sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j_t_ w Dz. U. Nr 261 z 2004 r. poz. 2603 z
późn_ zm.) z a rządzam co następuje:
Wyrażam wolę zbycia w drodze bezprzetargowej w formłe sprzedažy, na rzecz Miasta
Ostrołęka, nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 3/9 0 powierzchni
11783 m2 połožonej w obrębie Ławy, gmina Rzekuń, za cenę 201.253,64 zł brutto
(słownie. dwieście jeden tysięcy dwieścłe pięćdziesiąt trzy złote 64 grosze
Ustaloną w drodze negocjacji cenę meruchomości nabywca wpłaci na konto Urzędu Gminy
w Rzekuniu przed podpłsamem aktu notarialnego, zgodnie z ustalemamł protokołu
uzgodmeń z dnia 28 grudnia 2007 r., stanowiącego załącznik do niniejszego Zarządzenia.
Zarządzeme wchodzi w Zycie z dmem podpisania


 

 • Czas wytworzenia: 16-07-24 04:22
 • Czas udostępnienia: 16-07-24 04:22

Historia zmian

7937 Modyfikacja Zarządzenie nr 76/2007 z 26-07-2023 07:54:58 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
6424 Modyfikacja Zarządzenie nr 76/2007 z 26-07-2023 07:54:38 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
 2. Autor modyfikacji
177 Dodanie Zarządzenie nr 76/2007 z 16-05-2023 12:43:00 dokonane przez Tomasz Majewski
Zmiany
 1. Tytuł informacji
 2. Alias
 3. Tekst wstępny
 4. Tekst
 5. Stan
 6. Kategoria
 7. Data utworzenia
 8. Autor
 9. Inny autor
 10. Data modyfikacji
 11. Autor modyfikacji
 12. Data opublikowania
 13. Dostęp
Funkcje Biuletynu informacji Publicznej kontrolowane są przez pakiet rozszerzeń JooBIP 0.11.2