Zarządzenie nr 77/2024 Wójta Gminy Rzekuń z dnia 27 czerwca 2024 r. w sprawie zmiany czasu pracy w Urzędzie Gminy w Rzekuniu 

Treść zarządzenia: Zarzadzenie_nr_77.pdf

ZARZĄDZENIE NR 772024
WÓJTA GMINY RZEKUŃ
z dnia 27 czerwca 2024 r.
w sprawie zmiany czasu pracy w Urzędzie Gminy w Rzekuniu
Na podstawie aft. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. 2024 poz
609 ze zm.) oraz aft. 207 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2023 r. poz. 1465)
w związku z wysokimi temperaturami powietrza zarządzam, co następuje:
Ustalam, że w okresie od I lipca 2024 r. do 31 sierpnia 2024 r. Urząd Gminy w Rzekuniu, czynny będzie
w każdy dzień roboczy w godzinach:
poniedziałek:
- wtorek:
- środa:
- czwartek:
- piątek:
od 07:00 do 15:00,
od 07:00 do 16:00,
od 07:00 do 15:00,
od 07:00 do 15:00,
od 07:00 do 14:00.
Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem I lipca 2024 r.
C20C1 IBE-B6BD-4CE1-88EF-AOOEB4EIDF7F. Podpisany
mgr Ba osz Podolak
Strona I

 • Podmiot udostępniający: Urząd Gminy w Rzekuniu
 • Wytworzył(a)/ odpowiada za treść: Bartosz Podolak
 • Wprowadził(a): Monika Kurzych
 • Czas wytworzenia: 27-06-24 12:59
 • Czas udostępnienia: 27-06-24 12:59

Historia zmian

12457 Modyfikacja Zarządzenie Nr 77/2024 z 27-06-2024 13:03:06 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
12456 Dodanie Zarządzenie Nr 77/2024 z 27-06-2024 13:03:04 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Tytuł informacji
 2. Alias
 3. Tekst wstępny
 4. Tekst
 5. Stan
 6. Kategoria
 7. Data utworzenia
 8. Autor
 9. Data modyfikacji
 10. Autor modyfikacji
 11. Data opublikowania
 12. Dostęp
 13. Pola dodatkowe
Funkcje Biuletynu informacji Publicznej kontrolowane są przez pakiet rozszerzeń JooBIP 0.11.2