Zarządzenie nr 8/2008 Wójta Gminy Rzekuń z dnia 10 marca 2008 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie asfaltowania ulic: Szkolnej i Wesołej w Laskowcu.

Załącznik: zarzadzenie.8.2008.pdf
ZARZĄDZENIE NR 8/2008
Wójta Gminy Rzekuń
z dnia 10.03.2008 r
w sprawłe powołania komisji pr7Aargowej do przeprowadzema 0
udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na
wykonanie asfaltowania ulic: Szkolnej i Wesołej w Laskowcu.
Na łxxlstawie art. 19 ust. I ustawy prawo zamówień publicznych
(DzU,Nr 19,poz. 177 z zarządza się , co następuje.
Powoh1Ję Komisję przetargową w składzie
I Krzysztof Parzychowski - Przewodniczący
2_Mirosława Mierzejewska — Sekretarz
3. Teresa Łępicka Członek
4.Andrzej Gierwatowski -Członek
Do zadań komisji należy.
Przygotowanie o udzielenie zamówienła.
2 Ocena przez wykonawców warunków łxiziału w postępowamu.
3 Badanie i ocena złożonych ofert
Wykonanie zarządzcnia powierza się Sekretarzowi Gminy
Zarządzenie wchodm w życie z dniem
Inż. B
Ty


 

 • Czas wytworzenia: 16-06-24 05:25
 • Czas udostępnienia: 16-06-24 05:25

Historia zmian

7923 Modyfikacja Zarządzenie nr 8/2008 z 26-07-2023 07:54:58 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
6410 Modyfikacja Zarządzenie nr 8/2008 z 26-07-2023 07:54:38 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
 2. Autor modyfikacji
191 Dodanie Zarządzenie nr 8/2008 z 16-05-2023 12:43:28 dokonane przez Tomasz Majewski
Zmiany
 1. Tytuł informacji
 2. Alias
 3. Tekst wstępny
 4. Tekst
 5. Stan
 6. Kategoria
 7. Data utworzenia
 8. Autor
 9. Inny autor
 10. Data modyfikacji
 11. Autor modyfikacji
 12. Data opublikowania
 13. Dostęp
Funkcje Biuletynu informacji Publicznej kontrolowane są przez pakiet rozszerzeń JooBIP 0.11.2