Zarządzenie Nr 8/2024 Wójta Gminy Rzekuń z dnia 25.01.2024 r. w sprawie planu kontroli zarządczej na 2024 rok 

Treść zarządzenia: Zarzadzenie_Nr_8.pdf

ZARZĄDZENIE NR 8/2024
WÓJTA GMINY RZEKUŃ
z dnia 25 stycznia 2024 r.
w sprawie planu kontroli zarządczej na 2024 rok
Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz U.
z 2023 r., poz 1270 ze zm.) oraz 12 Załącznika Nr 1 do Zarządzenia Nr 89/2011 Wójta Gminy Rzekuń z dnia
30 grudnia 201 1 roku w sprawie organizacji prowadzenia kontroli zarządczej w Gminy w Rzekuniu
i jednostkach organizacyjnych Gminy oraz zasad jej koordynacji, zarządzam co następuje:
Zatwierdzam plan kontroli zarządczej na 2024 rok zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.
Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy R•ukuń.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
'd: 66B4CF34-DDE7-4373-A6B0-2639B 14DD7C2. Podpisany
mgr Bartosz Podolak
Strona I

Załącznik do zarządzenia Nr 8/2024
Wójta Gminy Rzekuń
z dnia 25 stycznia 2024 r.
a d Zenia
kontroli (kwartał)
Rodzaj
n troli
prabl—
Kontrolujący
cvw\
i publi
cuW
kontroli
e kłem
s lnygh
pub' i c m'a do
nic
do
w tik„ta1c2024r.
Lagi z
Objęty
kontrolą
2024 rok
kont rolowanej
jed i
S zkob PMsta
Szkol.
Gmiry
Strona I
ld: 66B4CF34-DDE7-4373-A6Bo-2639B14DD7C2. Podpisany

 • Podmiot udostępniający: Urząd Gminy w Rzekuniu
 • Wytworzył(a)/ odpowiada za treść: Bartosz Podolak
 • Wprowadził(a): Monika Kurzych
 • Czas wytworzenia: 26-01-24 13:17
 • Czas udostępnienia: 26-01-24 13:17

Historia zmian

9566 Modyfikacja Zarządzenie Nr 8/2024 z 26-01-2024 13:19:52 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
9565 Dodanie Zarządzenie Nr 8/2024 z 26-01-2024 13:19:51 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Tytuł informacji
 2. Alias
 3. Tekst wstępny
 4. Tekst
 5. Stan
 6. Kategoria
 7. Data utworzenia
 8. Autor
 9. Data modyfikacji
 10. Autor modyfikacji
 11. Data opublikowania
 12. Dostęp
 13. Pola dodatkowe
Funkcje Biuletynu informacji Publicznej kontrolowane są przez pakiet rozszerzeń JooBIP 0.11.2