Zarządzenie nr 8/2008 Wójta Gminy Rzekuń z dnia 10 marca 2008 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie przebudowy nawierzchni drogi oznaczonej numerami ewidencyjnymi: 511 i 512 w Dzbeninie.

Załącznik: zarzadzenie.9.2008.pdf
ZARZĄDZENIE NR 9/2008
Wójta Gminy Rzekuń
z dnia 10.03.2008 r
w sprawie Ęmvołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na
wykonanie przebudowy nawierzchni drogi oznaczonej numerami ewidencyjnymi
511 i 512 w
Na art. 19 ust. I ustawy prawo zamówień publicznych
(Dz.U.Nr 19,poz. 177 z późn.zm.)- zarządza się co następuje.
Powołuję Komłsję przetargową w składzie
I Krzysztof Parzychowski - Przewodniczący
2 Mirosława Mierzejewska — Sekretarz
3. Teresa Łępicka -Członek
4.Piotr Suchta
Do zadań komisji naležy:
I .Przygotowanie postępowania 0 udzielenie zamówienia.
2. Ocena spełnienia przez wykonawców warunków udziału w
3.Badanie i ocena złożonych ofert
Wykonanie zarządzenia B)wierza się Sekretarzowi Gminy.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpłsama.


 

 • Czas wytworzenia: 16-06-24 04:46
 • Czas udostępnienia: 16-06-24 04:46

Historia zmian

7922 Modyfikacja Zarządzenie nr 9/2008 z 26-07-2023 07:54:58 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
6409 Modyfikacja Zarządzenie nr 9/2008 z 26-07-2023 07:54:38 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
 2. Autor modyfikacji
192 Dodanie Zarządzenie nr 9/2008 z 16-05-2023 12:43:28 dokonane przez Tomasz Majewski
Zmiany
 1. Tytuł informacji
 2. Alias
 3. Tekst wstępny
 4. Tekst
 5. Stan
 6. Kategoria
 7. Data utworzenia
 8. Autor
 9. Inny autor
 10. Data modyfikacji
 11. Autor modyfikacji
 12. Data opublikowania
 13. Dostęp
Funkcje Biuletynu informacji Publicznej kontrolowane są przez pakiet rozszerzeń JooBIP 0.11.2