Zarządzenie Nr 9/2009 Wójta Gminy Rzekuń z dnia 9 marca 2009 roku w sprawie nadania regulaminu świetlicom środowiskowym działającym na terenie
gminy Rzekuń.

Załącznik: zarzadzenie.9.2009.pdf
ZARZĄDZENIE NR 9/2009
Wójta Gminy Rzekuń
z dnia 9 marca 2009 roku
w sprawie nadania regulaminu świetlicom środowiskowym działającym na terenie
gminy Rzekuń.
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) art. 41 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 ustawy
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października
1982 r. (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 ze zm.) oraz Gminnego Programu
profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych zarządza się, co następuje:
Nadaję regulamin świetlicom środowiskowym działającym na terenie gminy Rzekuń
w brzmieniu stanow iącym załącznik do niniejszego zarządzenia.
52.
Nadzór nad przestrzeganiem i wykonywaniem postanowień regulaminu powierzam
przewodniczącemu Gminnej Komisji Rozwiązywania problemów Alkoholowych w
Rzekuniu.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Wójt Gminy
Bogusław Tyszka


 

 • Czas wytworzenia: 28-02-24 18:29
 • Czas udostępnienia: 28-02-24 18:29

Historia zmian

7881 Modyfikacja Zarządzenie Nr 9/2009 z 26-07-2023 07:54:58 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
6368 Modyfikacja Zarządzenie Nr 9/2009 z 26-07-2023 07:54:38 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
 2. Autor modyfikacji
233 Dodanie Zarządzenie Nr 9/2009 z 16-05-2023 12:43:28 dokonane przez Tomasz Majewski
Zmiany
 1. Tytuł informacji
 2. Alias
 3. Tekst wstępny
 4. Tekst
 5. Stan
 6. Kategoria
 7. Data utworzenia
 8. Autor
 9. Inny autor
 10. Data modyfikacji
 11. Autor modyfikacji
 12. Data opublikowania
 13. Dostęp
Funkcje Biuletynu informacji Publicznej kontrolowane są przez pakiet rozszerzeń JooBIP 0.11.2