Zarządzenie Nr 95/2023 Wójta Gminy Rzekuń z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie wyznaczenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Gminy w Rzekuniu w zamian za święto przypadające w sobotę 

Treść zarządzenia: Zarzadzenie_Nr_95.pdf

ZARZĄDZENIE NR 95/2023
WÓJTA GMINY RZEKUŃ
z dnia 19 grudnia 2023 r.
w sprawie wyznaczenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Gminy w Rzekuniu w zamian
za święto przypadające w sobotę
Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U. z 2023 r.,
poz. 40 ze zm.) w związku z art. 130 S 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (t. j. Dz. U.
z 2023 r., poz. 1465) oraz art. I pkt I lit. b) ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy
(Dz. U. z 2020 r. poz 1920) zarządzam, co następuje:
S 1. Wyznaczam dzień 2 stycznia 2024 r. (wtorek) dniem wolnym od pracy dla wszystkich pracowników
Urzędu Gminy w Rzekuniu w zamian za dzień Świąteczny przypadający w wolną sobotę 6 stycznia 2024 r. -
Święto Trzech Króli.
S 2. Niniejsze Zarządzenie podaje się do wiadomości pracowników Urzędu Gminy w Rzekuniu oraz do
publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Rzekuniu i publikację
w Biuletynie Informacji Publicznej.
S 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.
4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
ld: 96AE3F86-96Fo.4COD-AEFl-2EC1468DEDCA. Podpisany
mgr Bartosz Podolak
Strona I

 • Podmiot udostępniający: Urząd Gminy w Rzekuniu
 • Wytworzył(a)/ odpowiada za treść: Bartosz Podolak
 • Wprowadził(a): Monika Kurzych
 • Czas wytworzenia: 19-12-23 14:10
 • Czas udostępnienia: 19-12-23 14:10

Historia zmian

11969 Modyfikacja Zarządzenie Nr 95/2023 z 22-04-2024 12:48:35 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
11922 Modyfikacja Zarządzenie Nr 95/2023 z 22-04-2024 12:48:32 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
11876 Modyfikacja Zarządzenie Nr 95/2023 z 22-04-2024 12:48:30 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
11830 Modyfikacja Zarządzenie Nr 95/2023 z 22-04-2024 12:48:19 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
11783 Modyfikacja Zarządzenie Nr 95/2023 z 22-04-2024 12:48:15 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
11739 Modyfikacja Zarządzenie Nr 95/2023 z 22-04-2024 12:47:47 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
11500 Modyfikacja Zarządzenie Nr 95/2023 z 22-04-2024 12:46:11 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
11456 Modyfikacja Zarządzenie Nr 95/2023 z 22-04-2024 12:46:03 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
11411 Modyfikacja Zarządzenie Nr 95/2023 z 22-04-2024 12:45:57 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
11366 Modyfikacja Zarządzenie Nr 95/2023 z 22-04-2024 12:45:52 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
11320 Modyfikacja Zarządzenie Nr 95/2023 z 22-04-2024 12:45:49 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
11274 Modyfikacja Zarządzenie Nr 95/2023 z 22-04-2024 12:45:43 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
11227 Modyfikacja Zarządzenie Nr 95/2023 z 22-04-2024 12:45:41 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
11181 Modyfikacja Zarządzenie Nr 95/2023 z 22-04-2024 12:45:21 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
11134 Modyfikacja Zarządzenie Nr 95/2023 z 22-04-2024 12:44:15 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
11093 Modyfikacja Zarządzenie Nr 95/2023 z 22-04-2024 12:44:12 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
11051 Modyfikacja Zarządzenie Nr 95/2023 z 22-04-2024 12:44:09 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
11008 Modyfikacja Zarządzenie Nr 95/2023 z 22-04-2024 12:44:05 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
10966 Modyfikacja Zarządzenie Nr 95/2023 z 22-04-2024 12:44:01 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
10922 Modyfikacja Zarządzenie Nr 95/2023 z 22-04-2024 12:43:59 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
10878 Modyfikacja Zarządzenie Nr 95/2023 z 22-04-2024 12:43:52 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
10834 Modyfikacja Zarządzenie Nr 95/2023 z 22-04-2024 12:43:48 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
10789 Modyfikacja Zarządzenie Nr 95/2023 z 22-04-2024 12:43:44 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
10744 Modyfikacja Zarządzenie Nr 95/2023 z 22-04-2024 12:43:36 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
10699 Modyfikacja Zarządzenie Nr 95/2023 z 22-04-2024 12:43:30 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
10656 Modyfikacja Zarządzenie Nr 95/2023 z 22-04-2024 12:43:24 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
10614 Modyfikacja Zarządzenie Nr 95/2023 z 22-04-2024 12:43:20 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
10541 Modyfikacja Zarządzenie Nr 95/2023 z 22-04-2024 12:42:53 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
10446 Modyfikacja Zarządzenie Nr 95/2023 z 22-04-2024 12:42:04 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
9378 Modyfikacja Zarządzenie Nr 95/2023 z 09-01-2024 15:02:28 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
9362 Modyfikacja Zarządzenie Nr 95/2023 z 09-01-2024 15:02:23 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
9225 Dodanie Zarządzenie Nr 95/2023 z 19-12-2023 14:15:11 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Tytuł informacji
 2. Alias
 3. Tekst wstępny
 4. Tekst
 5. Stan
 6. Kategoria
 7. Data utworzenia
 8. Autor
 9. Data modyfikacji
 10. Autor modyfikacji
 11. Data opublikowania
 12. Dostęp
 13. Pola dodatkowe
Funkcje Biuletynu informacji Publicznej kontrolowane są przez pakiet rozszerzeń JooBIP 0.11.2