Zarządzenie Nr 97/2023 Wójta Gminy Rzekuń z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej w Urzędzie Gminy w Rzekuniu 

Treść zarządzenia: Zarzadzenie_Nr_97.pdf

ZARZĄDZENIE NR 97/2023
wóMI'A GMINY RZEKUŃ
z dnia 21 grudnia 2023 r.
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej w Urzędzie Gminy w Rzekuniu
Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2023 r.
poz. 120 ze zm.) Oraz na podstawie instrukcji inwentaryzacyjnej z dnia 25 stycznia 2018 roku, Wójt
Gminy Rzekuń zarządza następujące zasady inwentaryzacji rocznej:
Termin rozpoczęcia inwentaryzacji wyznacza się na dzień 22 grudnia 2023 roku.
Do przeprowadzenia inwentaryzacji powołuje się Komisję inwentaryzacyjną w składzie:
l) Paulina Pietrzak - przewodniczący,
2) Marta Boguska — członek,
3) Joanna Zaorska — członek.
Osoby powołane na członków zespołu ponoszą odpowiedzialność za właściwe oraz zgodne
z obowiązującymi przepisami prmrowadzenie spisu z natury oraz weryfikacji.
Powołuje się zespoły spisowe według wskazanych regionów spisowych, w składzie:
l. Materiały, wg Stanu na dzień 31 grudnia 2023 roku:
- Renata Barszcz,
- Sławomir Marek Królak,
- Monika Kurzych.
2. Wartości niematerialne i prawne, wg stanu na dzień 31 grudnia 2023 roku:
- Teresa Łępicka,
- Tomasz Ryszard Majewski,
- Katarzyna Siok.
3. Pozostałe składniki, wg stanu na dzień 31 gnłdnia 2023 roku:
- Katarzyna Bałazy,
- Katarzyna Brzuzy,
- Beata Śmiarowska.
Wyżej wymienione zespoły spisowe dokonują inwentaryzacji drogą spisu z natury oraz weryfikacji
druków ścisłego zarachowania, gwarancji ubezpieczeniowych stanowiących zabezpieczenie

należytego wykonania robót oraz innych materiałów będących własnością Urzędu Gminy, stosowne
do wymogów instrukcji inwentaryzacyjnej oraz obowiązujących przepisów w tym zakresie.
95.
Termin zakończenia spisu z natury ustala się na I I stycznia 2024 roku.
Termin wyceny i rozliczenia inwentaryzacji ustala się na dzień 12 stycznia 2024 roku.
Bezpośrednio po zakończeniu powyższych czynności przewodniczący komisji inwentaryzacyjnej
zobowiązany jest do złożenia pisemnego sprawozdania o wynikach przebiegu inwentaryzacji.
Za sprawy terminowe przebieg inwentaryzacji odpowiada przewodniczący komisji
inwentaryza cyjnej.
Zarządzenia wchodzi w życie z dniem podjęcia.
mgr Bartosz Podolak

 • Podmiot udostępniający: Urząd Gminy w Rzekuniu
 • Wytworzył(a)/ odpowiada za treść: Bartosz Podolak
 • Wprowadził(a): Monika Kurzych
 • Czas wytworzenia: 21-12-23 14:15
 • Czas udostępnienia: 21-12-23 14:15

Historia zmian

11967 Modyfikacja Zarządzenie Nr 97/2023 z 22-04-2024 12:48:35 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
11920 Modyfikacja Zarządzenie Nr 97/2023 z 22-04-2024 12:48:32 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
11874 Modyfikacja Zarządzenie Nr 97/2023 z 22-04-2024 12:48:30 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
11828 Modyfikacja Zarządzenie Nr 97/2023 z 22-04-2024 12:48:19 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
11781 Modyfikacja Zarządzenie Nr 97/2023 z 22-04-2024 12:48:15 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
11737 Modyfikacja Zarządzenie Nr 97/2023 z 22-04-2024 12:47:47 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
11583 Modyfikacja Zarządzenie Nr 97/2023 z 22-04-2024 12:46:17 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
11541 Modyfikacja Zarządzenie Nr 97/2023 z 22-04-2024 12:46:14 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
11498 Modyfikacja Zarządzenie Nr 97/2023 z 22-04-2024 12:46:11 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
11454 Modyfikacja Zarządzenie Nr 97/2023 z 22-04-2024 12:46:03 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
11409 Modyfikacja Zarządzenie Nr 97/2023 z 22-04-2024 12:45:57 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
11364 Modyfikacja Zarządzenie Nr 97/2023 z 22-04-2024 12:45:52 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
11318 Modyfikacja Zarządzenie Nr 97/2023 z 22-04-2024 12:45:49 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
11272 Modyfikacja Zarządzenie Nr 97/2023 z 22-04-2024 12:45:43 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
11225 Modyfikacja Zarządzenie Nr 97/2023 z 22-04-2024 12:45:41 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
11179 Modyfikacja Zarządzenie Nr 97/2023 z 22-04-2024 12:45:21 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
11132 Modyfikacja Zarządzenie Nr 97/2023 z 22-04-2024 12:44:15 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
11091 Modyfikacja Zarządzenie Nr 97/2023 z 22-04-2024 12:44:12 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
11049 Modyfikacja Zarządzenie Nr 97/2023 z 22-04-2024 12:44:09 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
11006 Modyfikacja Zarządzenie Nr 97/2023 z 22-04-2024 12:44:05 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
10964 Modyfikacja Zarządzenie Nr 97/2023 z 22-04-2024 12:44:01 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
10920 Modyfikacja Zarządzenie Nr 97/2023 z 22-04-2024 12:43:59 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
10876 Modyfikacja Zarządzenie Nr 97/2023 z 22-04-2024 12:43:52 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
10832 Modyfikacja Zarządzenie Nr 97/2023 z 22-04-2024 12:43:48 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
10787 Modyfikacja Zarządzenie Nr 97/2023 z 22-04-2024 12:43:44 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
10742 Modyfikacja Zarządzenie Nr 97/2023 z 22-04-2024 12:43:36 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
10697 Modyfikacja Zarządzenie Nr 97/2023 z 22-04-2024 12:43:30 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
10654 Modyfikacja Zarządzenie Nr 97/2023 z 22-04-2024 12:43:24 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
10612 Modyfikacja Zarządzenie Nr 97/2023 z 22-04-2024 12:43:20 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
10539 Modyfikacja Zarządzenie Nr 97/2023 z 22-04-2024 12:42:53 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
10444 Modyfikacja Zarządzenie Nr 97/2023 z 22-04-2024 12:42:04 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
9376 Modyfikacja Zarządzenie Nr 97/2023 z 09-01-2024 15:02:28 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
9360 Modyfikacja Zarządzenie Nr 97/2023 z 09-01-2024 15:02:23 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
9279 Modyfikacja Zarządzenie Nr 97/2023 z 29-12-2023 08:39:01 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
9230 Dodanie Zarządzenie Nr 97/2023 z 21-12-2023 14:18:19 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Tytuł informacji
 2. Alias
 3. Tekst wstępny
 4. Tekst
 5. Stan
 6. Kategoria
 7. Data utworzenia
 8. Autor
 9. Data modyfikacji
 10. Autor modyfikacji
 11. Data opublikowania
 12. Dostęp
 13. Pola dodatkowe
Funkcje Biuletynu informacji Publicznej kontrolowane są przez pakiet rozszerzeń JooBIP 0.11.2