Zarządzenie Nr 74/2023 Wójta Gminy Rzekuń z dnia 24 października 2023 r. w sprawie wyznaczenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Gminy w Rzekuniu w zamian za święto przypadające w sobotę 

Treść zarządzenia: Zarzadzenie_Nr_74.pdf

ZARZĄDZENIE NR 74/2023
WÓJTA GMINY RZEKUŃ
z dnia 24 października 2023 r.
w sprawie Myznaczenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Gminy w Rzekuniu w zamian
za Święto przypadające w sobotę
Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U. z 2023 r.,
poz. 40 ze zm.) w związku z art. 130 S 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku pracy (t. j. Dz U.
z 2023 r., poz 1465) oraz art. I pkt I lit. k) ustawy zdnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy
(Dz. U. z 2020 r. poz 1920) zarządzam, co następuje:
S 1. Wyznaczam dzień 13 listopada 2023 r. (poniedziałek) dniem wolnym pracy dla wszystkich
pracowników Urzędu Gminy w Rzekuniu w zamian za dzień świąteczny przypadający w wolną
I I listopada 2023 r. - Narodowe Święto Niepodległości.
S 2. Niniejsze Zarządzenie podaje się do wiadomości pracowników Urzędu Gminy w Rzekuniu oraz do
publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Rzekuniu i publikację
w Biuletynie Informacji Publicznej.
3. Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.
S 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
ld: 56FF02FA-DDF5-4846-878E-sBEC39408488. Podpisany
ULA
mgr Ba Podolak
Strona I

 • Podmiot udostępniający: Urząd Gminy w Rzekuniu
 • Wytworzył(a)/ odpowiada za treść: Bartosz Podolak
 • Wprowadził(a): Monika Kurzych
 • Czas wytworzenia: 24-10-23 15:52
 • Czas udostępnienia: 24-10-23 15:52

Historia zmian

9022 Modyfikacja Zarządzenie Nr 74/2023 z 24-10-2023 15:55:28 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Tytuł informacji
 2. Data modyfikacji
9021 Modyfikacja Zarządzenie Nr 74/2023 z 24-10-2023 15:55:15 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Data modyfikacji
9020 Dodanie Zarządzenie Nr 74/2023 z 24-10-2023 15:55:08 dokonane przez Monika Kurzych
Zmiany
 1. Tytuł informacji
 2. Alias
 3. Tekst wstępny
 4. Tekst
 5. Stan
 6. Kategoria
 7. Data utworzenia
 8. Autor
 9. Data modyfikacji
 10. Autor modyfikacji
 11. Data opublikowania
 12. Dostęp
 13. Pola dodatkowe
Funkcje Biuletynu informacji Publicznej kontrolowane są przez pakiet rozszerzeń JooBIP 0.11.2