Zawiadomienie o rozprawie w sprawie uznania za mienie gromadzkie działki nr 704 położonej w obrębie Rzekuń gm. Rzekuń

GN.6820.7.2023_Starostwo_Zawiadomienie_o_rozprawie.pdf

STAROSTA OSTROŁĘCKI
07-410 ostrołęka
plac gen. J. Bema 5
GN.6820.7.2023
Ostrołęka, dnia 13 września 2023 r.
ZAWIADOMIENIE O ROZPRAWIE
Na podstawie art. 89 S 1, art. 90 S 2 oraz art. 91 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U z 2023 r. poz. 775 ze zm.) w związku
z art. 8 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (tj.
Dz.U. z 2022 r. poz. 140), zawiadamiam, w dniu 11 października 2023 r. o godz. 10.00
w Starostwie Powiatowym w Ostrołęce, Wydział Gospodarki Nieruchomościami, ul.
Fieldorfa „Nila” 15 w Ostrołęce, pok. 103b, przeprowadzona zostanie rozprawa
administracyjna w sprawie uznania za mienie gromadzkie działki nr 704
w obrębie RZEKUŃ gm. Rzekuń.
W związku z tym wzywa się do udziału w rozprawie wszystkie zainteresowane strony
oraz świadków w przedmiotowym postępowaniu (osobiści lub pełnomocnika).
Pełnomocnictwo winno być stwierdzone na piśmie i doręczone prowadzącemu rozprawę.
Uprzedza się, Ze nieobecność na rozprawie stron należycie wezwanych nie stanowi
przeszkody do jej przeprowadzenia (art. 94 1 kpa).
Z dokumentami sprawy można zapoznać się w Starostwie Powiatowym w Ostrołęce
przy ul. Fieldorfa „Nila” 15, pokój 103b, od godz. 9.00 do 14.00.
Dodatkowe informacje
można uzyskać pod nr telefonu 29 764-32-41 w. 210.
Otrzymuią:
Z up.
mgr Halin
Dyrektor Wy
Nieru
Sta
zła
Sty
arzewska
Gospodarki
lami
3.
Wójt Gminy Rzekuń
Sołtys wsi Rnkuń
gm. Rzekuń
ala

 • Podmiot udostępniający: Urząd Gminy w Rzekuniu
 • Wytworzył(a)/ odpowiada za treść: Starosta Ostrołęcki
 • Wprowadził(a): Marcin Olszewski
 • Czas wytworzenia: 21-09-23 08:10
 • Czas udostępnienia: 21-09-23 08:10

Historia zmian

8847 Modyfikacja Zawiadomienie o rozprawie z 21-09-2023 11:40:30 dokonane przez Marcin Olszewski
Zmiany
 1. Data modyfikacji
8846 Modyfikacja Zawiadomienie o rozprawie z 21-09-2023 11:40:28 dokonane przez Marcin Olszewski
Zmiany
 1. Kategoria
 2. Data modyfikacji
 3. Autor modyfikacji
8843 Modyfikacja Zawiadomienie o rozprawie z 21-09-2023 11:33:09 dokonane przez Tomasz Majewski
Zmiany
 1. Tytuł informacji
 2. Tekst wstępny
 3. Tekst
 4. Data modyfikacji
 5. Autor modyfikacji
 6. Pola dodatkowe
8827 Modyfikacja Zawiadomienie o rozprawie z 21-09-2023 08:21:33 dokonane przez Marcin Olszewski
Zmiany
 1. Data modyfikacji
8826 Dodanie Zawiadomienie o rozprawie z 21-09-2023 08:21:31 dokonane przez Marcin Olszewski
Zmiany
 1. Tytuł informacji
 2. Alias
 3. Tekst wstępny
 4. Stan
 5. Kategoria
 6. Data utworzenia
 7. Autor
 8. Data modyfikacji
 9. Autor modyfikacji
 10. Data opublikowania
 11. Dostęp
 12. Pola dodatkowe
Funkcje Biuletynu informacji Publicznej kontrolowane są przez pakiet rozszerzeń JooBIP 0.11.2