Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia na usługę wodną,

tj. odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych pochodzących z odwodnienia terenu bocznicy kolejowej do urządzenia wodnego (rowu) wylotem W2 zlokalizowanym na działce o nr o ewid. 539 obręb Ławy, gmina Rzekuń, powiat ostrołęcki, województwo mazowieckie oraz do rzeki Czeczotka wylotami W3 i W4 zlokalizowanymi na działkach o nr ewid. 22/2,192/1 obręb Goworki, gmina Rzekuń, powiat ostrołęcki, województwo mazowieckie.

BI.RUZ.4210.7.2024.pdf

 • Podmiot udostępniający: Urząd Gminy w Rzekuniu
 • Wytworzył(a)/ odpowiada za treść: Michalina Grala
 • Wprowadził(a): Michalina Grala
 • Czas wytworzenia: 14-03-24 14:28
 • Czas udostępnienia: 14-03-24 14:28

Historia zmian

9990 Modyfikacja Zawiadomienie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku PGW Wody Polskie z 14-03-2024 14:32:18 dokonane przez Michalina Grala
Zmiany
 1. Tekst wstępny
 2. Tekst
 3. Data modyfikacji
9989 Dodanie Zawiadomienie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku PGW Wody Polskie z 14-03-2024 14:32:06 dokonane przez Michalina Grala
Zmiany
 1. Tytuł informacji
 2. Alias
 3. Tekst wstępny
 4. Tekst
 5. Stan
 6. Kategoria
 7. Data utworzenia
 8. Autor
 9. Data modyfikacji
 10. Autor modyfikacji
 11. Data opublikowania
 12. Dostęp
 13. Pola dodatkowe
Funkcje Biuletynu informacji Publicznej kontrolowane są przez pakiet rozszerzeń JooBIP 0.11.2