Zawiadomienie dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego

na zmianę ukształtowania terenu na gruntach przylegających do wód, polegającą na podniesieniu terenu wokół projektowanego budynku mieszkalnego jednorodzinnego, zlokalizowanego na działkach o nr ewid. 80/3 i 80/4 obręb Dzbenin, gmina Rzekuń, powiat ostrołęcki, województwo mazowieckie.

BI.ZUZ.5.4210.159.2023.MG.pdf

Państwowe
Gospodarstwo Wod ne
Wody Polskie
znak: Bl.ZUZ.5.4210.159.2023.MG
ZAWIADOMIENIE
o wszczęciu
Ostrołęka, dnia 22 listopada 2023 r.
Na podstawie art. 397 ust.l, art. 397 ust.3 pkt 2, art. ust.7, art. 401 ust.l i 6 art. 407 ust.l
ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 2625 ze zm.) oraz art. 61 S 4 ustaw/
z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz.775 ze zm.) dalej
k.p.a., Dyrektor Zarządu Zlewni w Ostrołęce, zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego
w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na zmianę uksztaltowania terenu na gruntach
przylegających do wód, mająca wpływ na warunki przepływu wód, polegającą na podniesieniu terenu
wokół projektowanego budynku mieszkalnego jednorodzinnego, zlokalizowanego na działkach o nr ewid.
80/3 i 80/4 obręb Dzbenin, gmina Rzekuń, powiat ostrołęcki, województwo mazowieckie.
Państwowe Gospodarstwo Wodne WrMh,• Polskie
Zarząd Zlewni w Ostrołęce
ul. Poznańska 19, 07-409 ostroięka
29 760 32 26 • E.
www.wody.gowpl

 • Podmiot udostępniający: Urząd Gminy w Rzekuniu
 • Wytworzył(a)/ odpowiada za treść: Michalina Grala
 • Wprowadził(a): Michalina Grala
 • Czas wytworzenia: 27-11-23 08:36
 • Czas udostępnienia: 27-11-23 08:36

Historia zmian

9125 Dodanie Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ostrołęce PGW Wody Polskie z 27-11-2023 08:39:54 dokonane przez Michalina Grala
Zmiany
 1. Tytuł informacji
 2. Alias
 3. Tekst wstępny
 4. Tekst
 5. Stan
 6. Kategoria
 7. Data utworzenia
 8. Autor
 9. Data modyfikacji
 10. Autor modyfikacji
 11. Data opublikowania
 12. Dostęp
 13. Pola dodatkowe
Funkcje Biuletynu informacji Publicznej kontrolowane są przez pakiet rozszerzeń JooBIP 0.11.2